הבדלים בין גרסאות בדף "פקודת מניעת טרור"

קישוריות ע"י תבנית
(קישוריות ע"י תבנית)
==תוכן הפקודה==
 
"ארגון טרוריסטי" מוגדר בפקודהב{{סחפ||סעיף 1|סעיף 1 לפקודה}}: "חבר אנשים המשתמש בפעולותיו במעשי אלימות העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו, או באיומים במעשי אלימות כאלה".
 
{{סחפ||סעיף 2|סעיף 2 לפקודה}} קובע: "אדם הממלא תפקיד בהנהלה או בהדרכה של ארגון טרוריסטי, או משתתף בדיוניו או בקבלת החלטותיו של ארגון טרוריסטי, או משמש חבר בבית דין של ארגון טרוריסטי, או נואם נאום תעמולה באסיפה פומבית או ברדיו מטעם ארגון טרוריסטי, ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי לעונש מאסר עד עשרים שנה". {{סחפ||סעיף 3|סעיף 3 לפקודה}} קובע: "אדם שהוא חבר בארגון טרוריסטי, ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי לעונש מאסר עד חמש שנים".
 
{{סחפ||סעיף 4|סעיף 4 לפקודה}} מפרט סדרה של מעשים הנחשבים לתמיכה בארגון טרור, ואסורים אף הם. מעשים אלה כוללים, בין השאר: פרסום דברי שבח, אהדה או תמיכה בארגון טרור, החזקת חומר תעמולה לטובת ארגון טרור, מתן כסף או שווה כסף לטובת ארגון טרור, עשיית מעשה שיש בו גילוי של הזדהות עם ארגון טרוריסטי או אהדה אליו, בהנפת דגל, בהצגת סמל או סיסמה או בהשמעת המנון או סיסמה.
 
{{סחפ||סעיף 6|סעיף 6 לפקודה}} מסמיך את [[המפקח הכללי של משטרת ישראל]] להורות על סגירת מקום המשמש לארגון טרוריסטי או לחבריו.
 
{{סחפ||סעיף 8|סעיף 8 לפקודה}} מסמיך את [[ממשלת ישראל]] להכריז, בהודעה ב[[רשומות]], שחבר אנשים מסוים הוא ארגון טרוריסטי.
 
הפקודה חלה רק כל עוד עומדת בתוקפה ההכרזה על [[מצב חירום (ישראל)|מצב חירום]], הכרזה שניתנה ב-[[1948]] ולא בוטלה מאז.
 
== קישורים חיצוניים ==
* {{ויקיטקסט חוק}}
* {{חוק|2000941}}
* [http://web.archive.org/web/20101231071106/http://www.mod.gov.il/pages/general/pdfs/teror.pdf רשימת הכרזות וצווים], ובהן הכרזות על ארגוני טרור בהתאם לפקודת מניעת טרור
משתמש אלמוני