תורה ועבודה: הבדלי גרסאות

תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה מיישום נייד
רבים למדו מדברי [[אביי]] שנפסק ל[[הלכה]] לעשות כדברי [[רבי ישמעאל]] ולשלב תורה ועבודה לשם פרנסה.
 
הרמב"ם{{הערה|שם=רמבם}} מתייחס לכך בהלכות תלמוד תורה ופוסק באופן גורף שצריך לקיים תלמוד תורה עם דרך ארץ (עבודה), ואף כותב על כך דברים חריפים מאוד. על הטענות להסכם [[יששכר וזבולון]], לפיו חלק מן העם עוסקים בתורה וחלקו השני עוסק במסחר ותומך בלומדים, דוחה הרמב"ם ב[[פירוש המשנה לרמב"ם|פירושו למשנה]]{{הערה|1=מסכת אבות, ד, ו}} וטוען שמדובר רק במי שנותן מממונו ל[[סוחר]]ים כדי שייסחרו בממונו וירוויחו בשבילו, אבל להתפרנס ממש מן הצדקה - אסור ואף כותב שהעושה כך - אין הוא זוכה להגיע ל[[העולם הבא]].
 
לעומתו פסקו רבים{{הערה|1=הב"י והרמ"א בהערה למעלה, ה[[מהרש"ל]] וה[[שפתי כהן|ש"ך]], [[יורה דעה]], רמו, כ}} כי בדורנו, אם תנהג תורה עם עבודה, אין התורה מתקיימת, ולכן יש צורך לקיים את הסכם [[יששכר וזבולון]], וממילא מותר ללמוד בלי להתפרנס, ולהתקיים מן ה[[צדקה]].
83

עריכות