הבדלים בין גרסאות בדף "עקרונות חשבונאיים מקובלים"

אין תקציר עריכה
עקרונות אלה אינם גלובליים ועשויים להשתנות ממקום למקום ומזמן לזמן. כדי להבחין ביניהם, צריך לבחון את ההקשר בו נעשה השימוש במונח. עקרונות חשבונאיים מקובלים בארצות הברית, למשל, מכונים US GAAP, בעוד עקרונות חשבונאיים מקובלים בישראל מכונים Israeli GAAP.
 
עקרונות ביקורתחשבונאיים מקובלים הם קווים מנחים לעריכת הדוחות הכספיים ואילו [[תקני ביקורת מקובלים]] הם קווים מנחים למבקר ([[רואה חשבון|רואה החשבון]]).
 
העקרונות החשבונאיים המקובלים נוצרו מתוך מטרה לספק מסגרת תקנית לעריכת דוחות כספיים שיהיו אובייקטיביים, נייטרליים ובני השוואה. גישות ביקורתיות לחקר החשבונאות טוענות כי העקרונות החשבונאיים המקובלים מבטאים תוצאה של מאבקי כוח בין גורמים בעלי אידאולוגיות ואינטרסים שונים.