הבדלים בין גרסאות בדף "דוח רווח והפסד"

מ
הוספת קישור לפקודת מס הכנסה
מ (הוספת קישור לפקודת מס הכנסה)
* בשלב הרביעי מחושב '''רווח (הפסד) נקי'''. תוצאה זו מתקבלת על ידי הפחתת הוצאות ה[[מס הכנסה|מס]].
 
יש לציין שב[[חברה (תאגיד)|חברה בע"מ]] (שאינה חברה ציבורית) דוח רווח והפסד הוא על [[בסיס מצטבר ובסיס מזומן|בסיס מצטבר]] בתנאי שיש לעסק מלאי. אחרת, ישנה אפשרות לבחור בין דיווח על בסיס מזומן או מצטבר ובתנאי שתישמר העקביות מדי שנה. בבסיס מזומן ההכנסה וההוצאה נקבעות במועד קבלת המזומן או תשלום מזומן. בבסיס מצטבר במועד ביצוע העסקה ולפי החלק היחסי של אותה שנה. [[הפרשה לחובות מסופקים]] אינה מוכרת כהוצאה לפי [[פקודת מס הכנסה]], ויש להוסיף אותה להכנסה החייבת בדו"ח תאום מס. עם זאת, חוב אבוד כן מוכר כהוצאה.
בישראל, בעלי מקצועות חופשיים, כגון רופאי שיניים ועורכי דין, רשאים לבחור בדיווח על בסיס מזומן או מצטבר כל עוד אין ברשותם מלאי.