Difference between revisions of "פרקליטות המדינה"

m
הוספת קישור לשב"כ
m (הוספת קישור לשירות הביטחון הכללי)
m (הוספת קישור לשב"כ)
המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים החל משנת 2017 היא עו"ד נורית ליטמן.
 
המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים עוסק בתחום המשפט הפלילי בעבירות ובנושאים הנוגעים לביטחון המדינה, להם השלכות רוחב משמעותיות. בכלל זה אמון המשנה לתפקידים מיוחדים על האכיפה בעבירות נגד ביטחון המדינה ובליווי מקצועי בתיקים ביטחוניים רגישים, בשיתוף עם צה"ל ושירות הביטחון הכללי ([[שב"כ]]).
 
תפקידיו של המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים: