הבדלים בין גרסאות בדף "שושלת האן המערבית"

 
=== ביסוס השלטון ומדיניות "אי העשייה" ===
עם הכרזתו לקיסר, חילק ליו באנג את הקיסרות לשני חלקים - המערבי, בו שלט ישירות באמצעות מנגנון פקידותי, והמזרחי, שחולק למדינות אוטונומיות בראשות הנסיכים שסייעו לו להביס את סיאנג יו.; עםהחלשה זאת, ליו באנג מנע ממצב דומה לזהמתמדת של [[תקופתהנסיכים המדינותורצח הלוחמות]]החזקים לחזורמביניהם עלמנעה עצמומהנסיכויות עללהפוך ידילגורם החלשההמסכן מתמדתאת של הנסיכים ורצח החזקים מביניהםהשלטון. למרות זאת, הנסיכים שמרו על כוחם: הם נהנו מאוטונומיה רבה, שמרו את הרוב המוחלט של המיסים שאספו לעצמם, והנפיקו מטבעות משלהם. עלייתו של הקיסר ג'ינג די לכס השלטון ב-157 לפנה"ס סימנה את תחילתם של צעדים נוספים להחלשת הנסיכים; שבעה מאלו פתחו בתגובה ב"מרד שבע המדינות" ב-154 לפנה"ס, שנכשל, והביא להגבלות על גודלן וכוחן של המדינות, אך לא לביטולן.
 
===הקיסר ווּ דִי ===