מרחב השגשוג המשותף של מזרח אסיה רבתי – הבדלי גרסאות