סמי20

הצטרף ב־28 בנובמבר 2006
הוסרו 4 בתים ,  לפני 3 שנים
מ
<math>x=\frac{2\sqrt{b^2-3ac}\cdot\cos\left(\frac{1}{3}\arccos\frac{9abc-2b^3-27a^2d}{2\left(b^2-3ac\right)\sqrt{b^2-3ac}}+\frac{2}{3}k\pi\right)-b}{3a}</math>
 
===נספח: איך ידעתי מראש מהו הגורם, שבו יש להכפיל את שני צדי המשוואה השביעית דלעיל, ושתוצאת הכפלתו בהןבהם - הייתההיא המשוואה השמינית דלעיל?===
המטרה שהיצבתי לעצמי מראש הייתה, להכפיל באיזשהו גורם <math>p</math> את שני צדי המשוואה השביעית הנ"ל <math>\left(x+\frac{b}{3a}\right)^3-\frac{b^2-3ac}{3a^2}\left(x+\frac{b}{3a}\right)=\frac{9abc-2b^3-27a^2d}{27a^3}</math>, כדי שצידה השמאלי יהיה זהה חשבונית לביטוי מטיפוס <math>4\left[t\left(x+\frac{b}{3a}\right)\right]^3-3\left[t\left(x+\frac{b}{3a}\right)\right]</math>, כדי שביטוי זה ישקף את נוסחת הקוסינוס של מכפלת זוית נתונה פי שלושה.