Difference between revisions of "ימי הביניים"

(→‎מקור המונח ושימושיו: הוספת הסתיגות)
Tags: Mobile edit Mobile app edit
(→‎מקור המונח ושימושיו: ביטול הסתיגות)
Tags: Mobile edit Mobile app edit
==הגדרת התקופה==
===מקור המונח ושימושיו===
המונח "'''ימי הביניים'''" (לטינית: Medium Tempus או Medium Aevum) נטבע במקור בתקופת ה[[פיאודליזם|פיאודלים]] וה[[פיאודום]] של [[ונציה]].{{הערה|1=ראו: [[יאן דהונט]], בספרו: '''ימי הביניים המוקדמים''', סובר כי הראשון שביטא את המונח היה ההיסטוריון הרנסאנסי, [[פלוויו ביונדו]]. מקור אחר מדבר על [[פרנצ'סקו פטרארקה]].}} המונח התקבל ככל הנראה, על ידי אנשי התקופה, שראו את התקופה שבין נפילת [[הקיסרות הרומית]] לבין התחייה הרוחנית שלהם, כתקופת ביניים שבה לא התרחשה התפתחות משמעותית, והאנושות הייתה שקועה בדכדוך מתמשך. כחלק מ[[טרמינולוגיה]] זו - שבאה להאדיר את התחייה הרוחנית של הרנסאנס באמצעות ביזוי ימי הביניים - נקראה האמנות של תקופה זו "[[אמנות גותית]]", על שם השבטים ה[[גותים|גותיים]] הברבריים שהחריבו את הקיסרות הרומית.
מונחים אלה רווחים בשימוש, אך ללא ההקשרים השליליים שהתלוו אליהם במקור.
יש גם לשים לב שמונח זה הוא אירופו-צנטרי במהותו. הווה אומר: הוא אינו נוגע בעניינים רבים לתושבי [[אמריקה]], [[אפריקה]] ו[[אוסטרליה]] ולרוב תושבי [[אסיה]]. כמו כן, הוא כמעט ואינו רלוונטי לתיאור העולם ה[[ערבי]]-[[מוסלמי]]. המונח כן רלוונטי ומתייחס גם ל[[ממלכת ירושלים]]. יתירה מזו, בעיניו של ה[[נוצרי]] האדוק, אף זה האירופאי, תקופה זו מכונה דווקא 'תור האמונה', בשל מרכזיות ה[[נצרות]] בה. 'ימי הביניים' הוא במהותו מושג שיפוטי.
Anonymous user