Difference between revisions of "פרקליטות המדינה"

→‎הפרַקליטות כמאשימה במשפטים פליליים: החלפתי את המילה עבריין במילה חשוד
(→‎הפרַקליטות כמאשימה במשפטים פליליים: החלפתי את המילה עבריין במילה חשוד)
Tags: Mobile edit Mobile web edit
ישנם סוגי עבירות, [[עבירות ועונשין (חוק התכנון והבנייה)|כעבירות על חוקי התכנון והבנייה]] או עבירות על חוקי [[רישוי עסקים]], או על דיני [[איכות הסביבה]] בהן מייצגים את המדינה תובעים מטעם רשויות מקומיות, או משרדי ממשלה מסוימים. תובעים אלו הם לרוב משרדי עורכי דין פרטיים, המקבלים הסמכה מאת [[היועץ המשפטי לממשלה]]. גם עבירות אלו הן לרוב עבירות קלות. כמו כן, בעבירות מסוימות, גם אדם פרטי רשאי להגיש כתב אישום, הקרוי "[[קובלנה פלילית]]".
 
טיפולה של הפרקליטות בתיק מתחיל לעתים עוד בשלב בו אוספת המשטרה את הראיות נגד העברייןהחשוד, בייעוץ לחוקרים ובליווי ההתנהלות סביב התיק, על מנת לוודא כי איסוף הראיות תקין או כי צעדים מסוימים בחקירה, כגון הפעלת סוכן או מתן מעמד [[עד מדינה]] הם חוקיים. לאחר מכן מטפלת הפרקליטות בענייני המעצר ובהארכתו מעת לעת. בהמשך, מוגש על ידי הפרקליטות כתב אישום, ומתנהל משפט, אותו מלווה הפרקליטות עד למתן גזר הדין. אם מוגש ערעור, מטפלת הפרקליטות אף בכך. בערעורים המוגשים ל[[בית המשפט העליון]] מטפלת פרקליטות המדינה שמקום מושבה ב[[ירושלים]]. בערעורים אחרים מטפלים פרקליטי המחוזות. אם הורשע הנאשם בדין, ונגזרה עליו תקופת מאסר, מייצגת הפרקליטות את המדינה גם בפני ועדת השחרורים המחליטה על שחרורו בשל התנהגות טובה, ובעתירות [[אסיר]]ים בפני בתי המשפט בהם מוגשות עתירות אלו, הנוגעות לתנאי המאסר וזכויותיו של האסיר.
 
==הפרקליטות כקובעת מדיניות אכיפת החוק==
Anonymous user