הבדלים בין גרסאות בדף "ברכת שכוחו וגבורתו מלא עולם"

אין תקציר עריכה
(משהו)
 
| מאת =
}}
ברכת '''שכוחו וגבורתו מלא עולם''' היא [[ברכה]] שתיקנו חז"ל לאומרה על תופעות טבע יוצאות דופןמגדר הרגיל כגון [[רעידת אדמה]], ראיית [[ברק]] או שמיעת קול [[רעם]], [[סופה|רוחות סוערות במיוחד]], וכן [[כוכב שביט]] ו[[כוכב נופל]].
 
==מקור הברכה==
הברכה היא אחת מברכותמ[[ברכות הראיה]] שתיקנו חז"ל. מקורה בדברי המשנה: {{ציטוטון|על הזיקין, ועל הזועות, ועל הרעמים, ועל הרוחות, ועל הברקים אומר: ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם}}.{{הערה|{{משנה|ברכות|ט|ב}}}}
 
ענין הברכה הוא שבח לקב"ה על תופעות טבע שניכר בהם כוחו וגדולתו. פירוש הברכה כתב במשנה ברורה: ברוך הנותן כח להטבע להראות כח יוצר בראשית כדי שייראו מלפניו.
 
בתלמוד מבואר{{הערה|{{בבלי|ברכות|נט|א}}}} כי בניגוד לראיית תופעות טבע מיוחדות אחרות כמו הרים וימים וכדומה בהן שייכת רק [[ברכת עושה מעשה בראשית]] ולא כוחו וגבורתו מלא עולם (לפי שאלו תופעות מקומיות ואינן "מלאים עולם" – רש"י), בראיית התופעות הנ"ל שייכים שני הברכות: עושה מעשה בראשית ושכוחו וגבורתו מלא עולם. רש"י מבאר שבכל אחד ממקרים אלו יש לברך את שתי הברכות גם יחד. אך ראשונים אחרים מפרשים שכוונת הגמרא לומר שבמקרים אלו ניתן לברך כל אחת מברכות אלו, איזו מהן שירצה.{{הערה|תוספות שם [[ד"ה]] רבא; [[רא"ש]] ברכות פרק ט סימן יג;}} כדעה זו נפסק בשולחן ערוך.