הבדלים בין גרסאות בדף "מועצת התלמידים והנוער הארצית"

מ
בוט החלפות: לעיתים
מ (←‏היסטוריה: קישורים פנימיים)
מ (בוט החלפות: לעיתים)
גלגל המועצות הוא מונח המתאר את המערך הארצי של המועצות המקושרות זו לזו בשרשרות של נציגות נבחרת. ראשיתה במועצות התלמידים [[בית ספר|הבית-ספריות]], דרך המועצות הרשותיות והמחוזיות וכלה במועצת התלמידים והנוער הארצית. שיטת ה[[בחירות]] לנציגות במועצות היא מחזורית ולכן לכל מועצה בגלגל אורך קדנציה (תקופת כהונה) של שנה אחת.
 
מועצות התלמידים [[בית ספר|בבתי הספר]], שנציגיהן נבחרים על ידי התלמידים, בוחרות נציגים מטעמן למועצות נוער רשותיות. מועצות אלו הן לעתיםלעיתים עירוניות ולעתיםולעיתים אזוריות ומאגדות בתוכן מספר [[ישוב]]ים. במועצות הרשותיות מיוצגים גם גופים נוספים שבהם פועלות קבוצות התנדבות נוער, כגון מרכזי נוער, [[תנועת נוער|תנועות נוער]] וארגוני נוער. המועצות הרשותיות פועלות בשיתוף פעולה עם [[עירייה|העיריות]] וה[[רשות מקומית|רשויות המקומיות]] והן מקדמות פרויקטים למען הנוער והקהילה בתחומן.
 
מועצות הנוער הרשותיות בוחרות נציגים מטעמן למועצות התלמידים והנוער המחוזיות. שש מן המועצות המחוזיות הן על־פי חלוקה [[גאוגרפיה|גאוגרפית]] (מחוז [[ירושלים]], מחוז [[תל אביב]], מחוז [[חיפה]], מחוז צפון, מחוז דרום ומחוז מרכז) ולמועצה של המגזר [[בתי ספר חקלאיים בישראל|ההתיישבותי]] (כפרי) שיישוביהן מפוזרים באזורים גאוגרפיים שונים. הנציגים מן הרשויות נבחרים למועצות המחוזית על־פי מפתח נציגות, בהתאם לגודל היישוב. ביישובים שבהם לא קיימת מועצה רשותית, נבחר נציג ישירות מבית הספר למועצה המחוזית. תפקידן של המועצות המחוזיות הוא לסייע בפעילותן של המועצות הרשותיות, להקים מועצות חדשות ביישובים שבהם לא קיימת מועצה רשותית, ולייצג את בני הנוער של המחוז ב[[משרד החינוך]] ומול [[תקשורת|כלי התקשורת]]. כל מועצה מחוזית בוחרת נציגים מטעמה למועצת התלמידים והנוער הארצית על־פי מפתח נציגויות הנקבע על־פי גודל המחוז.
הגוף המוביל את המועצה הארצית הוא מזכירות המועצה. המזכירות המצומצמת כוללת בתוכה את כל בעלי התפקידים במועצה הארצית. בראש מזכירות המועצה עומד יו"ר המועצה והוא מנהל את ישיבות המליאה ומתפקד כמייצג רשמי שלה בפני כל גוף חיצוני. לצידו פועל סגן יו"ר המסייע לו בפיקוח על פעילות הוועדות. מזכ"ל (מזכיר כללי) המועצה אחראי על הקשר עם חברי המועצה וביניהם, וכן על רישום, ריכוז והפצה של פרוטוקולים. [[דובר (מקצוע)|דובר]] המועצה, המתמקד בעיקר בתדמית המועצה בכלי התקשורת ובאמירת דברו של הנוער בכל פורום רלוונטי, משמש גם כיו"ר ועדת [[פרסום]]. במזכירות המצומצמת חברים גם יתר יושבי ראש הוועדות ומבקר המועצה. המזכירות המצומצמת נבחרת אחת לשנה לקראת סוף חודש יוני.
 
המזכירות המורחבת של המועצה היא גוף הכולל בתוכו את כל חברי המזכירות המצומצמת וכן את יושבי ראש המועצות המחוזיות. המזכירות המתכנסת היא מצומצמת ומורחבת לסירוגין ונפגשת כאחת לשבועיים, אך בעת הצורך גם לעתיםלעיתים תכופות יותר ומקום מושבה אינו קבוע.
 
=== מבקר המועצה וועדת הביקורת ===