פונקציה אינטגרבילית בהחלט: הבדלים בין גרסאות

== אינטגרביליות לפי רימן ==
 
לגבי אינטגרל רימן, פונקציה עשויה להיות אינטגרבילית לפי רימן אבל לא אינטגרבילית בהחלט, כגון <math>\ f(x) = \sin(\pi x)/x</math> בטווח <math>\ [1,\infty)</math>.
 
== אינטגרביליות לפי לבג ==