הבדלים בין גרסאות בדף "ברכת שכוחו וגבורתו מלא עולם"

 
===ברכה על ראיית כוכב שביט===
את הזיקים המוזכרים בדברי המשנה מבאר האמורא [[שמואל (אמורא)|שמואל]] שהם "כוכבא דשביט". רש"י מפרש: {{ציטוטון|כוכב היורה כחץ ברקיע ממקום למקום, וארוך כשבט שהוא יורה, ונראה כמו שפותח רקיע}}, וכוונתו לנקרא בימינו [[מטאור]] או כוכב נופל. אך מדברי [[ספר הערוך]] (ערך זק) בשם [[רב האי גאון]] נראה שמפרש שהכוונה ל[[כוכב שביט]]. הרמב"ם כלל את שני הפירושים יחד וכתב {{ציטוטון|ועל האור שבאויר שיראו כאלו הם כוכבים נופלים ורצים ממקום למקום, או כמו כוכבים שיש להם זנב}},<ref>רמב"ם הלכות ברכות פרק י הלכה יד.</ref> וכך פסקו האחרונים שיש לברך על שני הדברים.<ref>ראו שולחן ערוך סימן רכז סעיף א, ומשנה ברורה שם ס"ק א.</ref>{{הערה|[[יעקב מאיר זלקינד]], פירוש המשנה והתוספתא - מסכת ברכות, [http://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=37579&pgnum=203 פרק ט משנה ג], באתר HebrewBooks}}
 
== הערות שוליים ==