פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
הוספת קישור לחופש התנועה
'''הדמוקרטיה הליברלית''' היא צורת [[ממשל]] המבוססת על [[דמוקרטיה ייצוגית]] הכוללת הגבלת כוחם ה[[פוליטיקה|פוליטי]] של הנציגים הנבחרים בה על ידי הרוב, באמצעות הכפפתו ל[[שלטון החוק]] ולערכי יסוד, במטרה להגן על [[זכויות האזרח]]. עקרונות השיטה מעוגנים לרוב ב[[חוקה]] או [[חוק יסוד|חוקי יסוד]] הקובעים את ההגנה על [[זכויות אדם]] בסיסיות וכן בלמים ואיזונים בין הרשויות השונות במערכת הפוליטית, המונעים ריכוז כוח רב מדי בידי רשות שלטונית אחת בלבד. הדמוקרטיה הליברלית משתדלת שלא להתערב בחייהם הפרטיים של האזרחים יותר מהדרוש והיא שמה דגש על חופש (חופש הביטוי, [[חופש דת]], [[חופש התנועה]] וכו'...)
 
{{שיטות ממשל}}