פתיחת התפריט הראשי

שינויים

 
== ביוגרפיה ==
צביקה אינהורן נולד ב- 1975 בכפר סבא. אמו, תמי אינהורן הייתה מורה ומזכירה רפואית ואביו, מאיר אינהורן עבד כעצמאי ונהג מכלית. לארן אח ואחות. ארן למד [[תיכון כצנלסון|בתיכון כצנלסון]] בין השנים 1990-1993,. אתבזמן שירותולימודיו הצבאיבתיכוניים עשהכיהן כיושב הראשון של [[גלימועצת צה"להתלמידים והנוער הארצית|בגלימועצת התלמידים צה"להארצית]] והשתחררוחבר בדרגתבמזכירות סרןהפדגוגית של משרד החינוך כנציג הראשון מטעם התלמידים<ref>{{קישור כללי|כתובת=https://www.makorrishonyellow.co.ilml/nrg%D7%90%D7%95%D7%A8/onlinehe/1/ART1/591/132.html%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA|כותרת=חדשות - יהדות nrg - לכהמועצת דודיהתלמידים לקראתוהנוער גל"צהארצית|אתר=www.makorrishonyellow.co.ilml|תאריך_וידוא=2018-01-26}}</ref>. ביתשנתיים התפקידיםמאוחר שמילא בתחנה ראש מחלקת שידורי חיילים וצבאיותר, ראש מחלקת קריינים והיה עורך ומפיק ראשי של משדר [[שירותרום|השירותרום]] בין השנים 2000ב-2006. ארן,1992 זכההיה [[פרסממקימי מפקדמועצת גליהנוער צה"ל|פרסהעירונית מפקדבכפר גל"צ]]סבא ע"שוהיושב הראלהראש מודעי בשנים 1995,ראשון 2000שלה<ref>{{Citeקישור newsכללי|urlכתובת=http://www.icelocal.co.il/mediakfar-saba/news3923/articleArticle/414646|titleכותרת=בין10 זוכישנים פרסלמרכז מפקדהנוער גל"צ:העירוני,10 יעלשנים דןלמרכז והתכניותהנוער 'יהיההעירוני,|אתר=לוקאל בסדר'- ו'האוניברסיטההפורטל המשודרת'המקומי הגדול בישראל|newspaper=Ice|languageשפה=he-IL|access-dateתאריך_וידוא=2018-01-26}}</ref> ,1999 ,1998.
 
את שירותו הצבאי עשה [[גלי צה"ל|בגלי צה"ל]] והשתחרר בדרגת סרן<ref>{{קישור כללי|כתובת=https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART1/591/132.html|כותרת=חדשות - יהדות nrg - לכה דודי לקראת גל"צ|אתר=www.makorrishon.co.il|תאריך_וידוא=2018-01-26}}</ref>. בית התפקידים שמילא בתחנה ראש מחלקת שידורי חיילים וצבא, ראש מחלקת קריינים והיה עורך ומפיק ראשי של משדר [[שירותרום|השירותרום]] בין השנים 2000-2006. ארן, זכה [[פרס מפקד גלי צה"ל|פרס מפקד גל"צ]] ע"ש הראלה מודעי בשנים 1995, 2000<ref>{{Cite news|url=http://www.ice.co.il/media/news/article/414646|title=בין זוכי פרס מפקד גל"צ: יעל דן והתכניות 'יהיה בסדר' ו'האוניברסיטה המשודרת'|newspaper=Ice|language=he-IL|access-date=2018-01-26}}</ref> ,1999 ,1998. בזמן שירותו הצבאי, ארן לקח חלק בהקמת [[מכינת נחשון|המכינה הקדם צבאית נחשון]], שהייתה המכינה הראשונה ששילבה דתיים וחלוניים<ref>{{קישור כללי|כתובת=http://www.m-nachshon.org/?CategoryID=204|כותרת=מכינה קדם צבאית נחשון|אתר=www.m-nachshon.org|שפה=he|תאריך_וידוא=2018-01-26}}</ref>.
 
ארן למד [[הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב|משפטים באוניברסיטת תל אביב]] והוסמך כעורך דין ב- 2002. עם הסמכתו החל את לימודי המוסמך במחזור הראשון של תכנית המצטיינים, בית הספר למדיניות ציבורית [[האוניברסיטה העברית בירושלים|באוניברסיטה העברית בירושלים]]<ref>{{קישור כללי|כתובת=http://public-policy.huji.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/http:public-policy.huji.ac.il%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%9E%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%D7%9E%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%95/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8_%D7%90|כותרת=בוגרי מחזור א של תכנית המצטיינים ללימודי מוסמך במדיניות ציבורית|אתר=public-policy.huji.ac.il|שפה=he|תאריך_וידוא=2018-01-26}}</ref>.