הבדלים בין גרסאות בדף "מידות שהתורה נדרשת בהן"

מ
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה מיישום נייד
=== בניין אב מכתוב אחד ובניין אב משני כתובים ===
{{ערך מורחב|ערך=[[בניין אב מכתוב אחד]], [[בניין אב משני כתובים]]}}
בבניין אב מנסים להגיע להכללה הלכתית - כלומר להיסק [[אינדוקציה|אינדוקטיבי]] (מן הפרט אל הכלל) של דין כללי - מתוך הדין של מקרה בודד או של כמה מקרים בודדים שונים בעלי דמיון משותף ("הצד השוה"). למרות השוני בין המקרים, ןעלועל סמך הדמיון ביניהם, גוזרים מהם את הדין הכללי, שיוכל אז לחול על כל מקרה אחר בעל התכונה המשותפת למקרים הידועים כבר. אם הכלל נגזר מתוך כמה מקרים (ולא מתוך מקרה בודד), דרך הגזירה מכונה גם "הצד השוה", ואז נאמר שהכלל נגזר בְ"מַה מצינו". נוסח גזירה שמקובל בתלמוד ללימוד כזה - יהיה למשל: {{ציטוטון|לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, אך מה מצינו - שהצד השווה שבהם הוא כך וכך...}}.
 
דוגמה: התלמוד מאתר שלוש מצוות שונות ([[ברית מילה]], [[תלמוד תורה]], [[פדיון הבן]]) אשר: את כל אחת מהן מחויב האב לעשות ל[[בן|בנו]], ואשר: את כל אחת מהן מחויב הבן לעשות לעצמו כשיתבגר - אם האב לא עשאה לבן. בשלב הבא, התלמוד גוזר את הדין הכללי מתוך שלוש מצוות אלו - בבניין אב, לפי נוסח ההסק הבא: "אדוּן בניין אב מבין שלשתם: לא הרי מילה כהרי תלמוד תורה, ולא הרי תורה כהרי מילה, ולא זה וזה כהרי פדיה, ולא הרי פדיה כהרי זה וזה. הצד השוה שבהן שהוא מצות האב על הבן - אם לא עשה לו אביו יעשה הוא לעצמו. אף כל מה שהוא מצות האב על הבן - אם לא עשה לו אביו הוא יעשה לעצמו."{{הערה|1=[[ילקוט שמעוני]] שמות, פרק יג, רמז רכה}}.
משתמש אלמוני