פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
בוט החלפות: לעיתים
ספרים אלו משנים לחלוטין את התפישה במחקר על הקהילה היהודית בירושלים. עד אז חשבו כי בירושלים היו בעיקר תלמידי ישיבה, מוריהם, זקנים שבאו למות בירושלים ומסכנים שהממשל התעלל בהם והתאנה להם. תמונה זו התבססה על אגרות ששלחו אנשים בירושלים ודרשו כסף מקרוביהם ומקהילות יהודיות. לכך נוספו תאורים של נוסעים תיירים שרואים שהרחובות מלוכלכים ומסוכנים. מחקרים קודמים אלה התבססו על [[אברהם לונץ]], יוסף סמברי ורוזנס.
 
ארכיון בתי הדין בירושלים משנה את התמונה לחלוטין. אומנם היו אנשים שבאו להיקבר, מסכנים ותלמידי ישיבה, אולם זה רק חלק מהתמונה. למעשה הקהילה הייתה מאורגנת מבפנים, עסקה בחיי קהילה תוססים. היהודים עסקו במגוון מקצועות כגון: חייטים, [[צורף|צורפים]], [[קצב (מקצוע)|קצבים]], [[נפח (מקצוע)|נפחים]], [[רופא]]ים. ה[[מוסלמים]] התייחסו ליהודים כנחותים, אך לא עשו [[פוגרום|פוגרומים]], לעתיםלעיתים סגרו להם בית כנסת. אך בסך הכול היהודים יכלו לנהל חיים סדירים בתוך האוכלוסייה המקומית.
 
=====הכרך על המאה ה-19=====