הבדלים בין גרסאות בדף "פוליטיקה"

נוספו 138 בתים ,  לפני שנתיים
←‏פוליטיקה במובנה הרחב: שכתוב מסיבי, נדרשת עוד עבודה רבה. לא ברור למה התכוון המשורר במילה "עבדות", החוזרת בתדירות גבוהה בטקסט.
(←‏הערות שוליים: הוספת פסקה המיועדת להערות שוליים.)
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד
(←‏פוליטיקה במובנה הרחב: שכתוב מסיבי, נדרשת עוד עבודה רבה. לא ברור למה התכוון המשורר במילה "עבדות", החוזרת בתדירות גבוהה בטקסט.)
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד
 
==פוליטיקה במובנה הרחב==
במובנה הרחב, פוליטיקה היא פעילות, שבעטיהאשר ובמסגרתה קבוצותבמסגרתה מגיעות קבוצות להחלטות [[קולקטיב]]יות מחייבות, תוך ניסיון לפשרלגשר ביןעל ההבדליםהפערים הקיימים ביניהםביניהן.
 
בהגדרה זו ניתן לזהות 4ארבעה מרכיבים מרכזיים:
 
* פעילות קולקטיבית – הפעילות הפוליטית מתבצעת כפעילות קבוצתית. ללא קולקטיב אין פוליטיקה.
 
קיום פוליטיקה מניחמלווה הנחהבהנחת יסוד, כי קיימים באופן מתמיד חילוקי דעות בין חברי הקבוצהקבוצה כלשהי. כאשר קיים קונצנזוס (דעה אחידה של כל חברי הקבוצה)- לא יכולה להתקיים פוליטיקה.
 
* הפוליטיקה כרוכה בשיח ובשכנוע,; לפיכך קיומה של תקשורת הואבינאישית חיוני לקיומה.
 
* אכיפה - החלטות פוליטיות אשר נתקבלו והוחלט להוציאן לפועל- נאכפות על ידי הקבוצה, בין השאר על ידי שימוש בכוח. כפיית החלטות אינה פוליטיקה, אך ללא יכולת של כפיית החלטות קולקטיביות לא תתקיים פוליטיקה.
 
פוליטיקה במובנה הרחב היא עיצוב החברה על ידי,באמצעות התייחסות לכוחות הפועלים בה. בהגדרה זו, לכלנכללת כל פעילות אנושית קשר הדוקכלשהי לפוליטיקהכפוליטיקה, שכן כל הפעולות המתבצעות על ידי האדם קשורותמקורן בכוחות חברתיים.
 
הפוליטיקה הידועה ביותר היא הפוליטיקה העוסקת בעיצוב מוסדות ה[[ממשל]] ווה[[חוק]]יהםים הנחקקים במסגרתם. בחלק זה של הפוליטיקה מעורבים '''כל הגורמים''', המהווים את בעלי הכוח הרשמיהרשמיים בחברה: ([[אצולה]], [[מפלגות]], וכדומה), מתחומיםאשר שונים,בראשם ובראשםעומדים ה'''[[מדינאי]]ם'''.
 
לחלק הממשלי של הפוליטיקה מצטרפים כוחות מתחומים אחרים: [[כלכלה]], [[חינוך]], [[דת]] וכו'. כוחות אלו מעצבים את [[תרבות]]ה של החברה ואת מבניה, ועלעל כן גם לגביהםהם מתקיימתנחשבים פוליטיקהחלק העוסקתבלתי בשימושםנפרד של כוחות אלו וחלוקתםמהפוליטיקה.
 
מכיוון שהכוחות החברתיים השונים קשורים אלו באלו ומהווים חברהיחידה אחת, הפוליטיקה המתייחסת אל הכוחות בחברה היא תחום עיסוק כוללני, המכיל זוויות שונות של בחינה, בהתאם לתחום הנבחר.<BR>
דוגמה: הביטויהמאפיין הבולט ביותר של סוגייתתופעת ה[[עבדות]] (שהיאשייך סוגיה פוליטית ידועה) הואלענף ה[[כלכלה|כלכלי]], (שכן מדובר בתחום העסקה, רכישה ובעלות). למרות זאת, לסוגיה זו ביטויים חשובים לא פחות בתחומים אחרים:
 
* בתחום ה[[ממשל]]: האפשרות לעבדות נקבעת בחוק.
 
* בתחום ה[[חינוך]]: חינוך הנוער יכולעשוי להיותלהוות חינוךאמצעי, המאפשר הסתכלות על אדם כעל סובייקט.
 
* בתחום ה[[אמנות]]: שיכולההאמנות יכולה לתמוך בערכי חופש או בערכי מעמדות וסדר מוחלטים.
 
מכיוון שהכוחות החברתיים השונים קשורים אלו באלו ומהווים חברה אחת, הפוליטיקה המתייחסת אל הכוחות בחברה היא תחום עיסוק כוללני, המכיל זוויות שונות של בחינה, בהתאם לתחום הנבחר.<BR>
דוגמה: הביטוי הבולט ביותר של סוגיית ה[[עבדות]] (שהיא סוגיה פוליטית ידועה) הוא [[כלכלה|כלכלי]] (שכן מדובר בתחום העסקה, רכישה ובעלות). למרות זאת, לסוגיה זו ביטויים חשובים לא פחות בתחומים אחרים:
*בתחום ה[[ממשל]]: האפשרות לעבדות נקבעת בחוק
*בתחום ה[[חינוך]]: חינוך הנוער יכול להיות חינוך המאפשר הסתכלות על אדם כעל סובייקט
*בתחום ה[[אמנות]]: שיכולה לתמוך בערכי חופש או בערכי מעמדות וסדר מוחלטים
*וכן הלאה
כל פעולה בכל תחום שהוא של החיים, היא פעולה בעלת משמעות פוליטית (ומתוך כך גם בעלת משמעות לסוגיית העבדות), גם בלא קשר ישיר לתחומים השונים בהם הפוליטיקה עוסקת.
 
פוליטיקה במובנה הרחב, מתוקף היותה נוגעתקשורה בכללכל הכוחות החברתיים הקיימים, קשורהמיושמת לכלהלכה למעשה בכל פעילות יומיומית כלשהי של האדם הפשוט בחברה, אף פעולותיו היום-יומיות. כל מעשי הפרט מושפעים מההתרחשות הפוליטית בחברה ומשפיע עליה.<BR>
 
בדוגמה הקודמת: סל המוצרים של האדם הממוצע ומשכורתו משתנים בהתאם לאופיה של החברה בסוגיית העבדות. בנוסף, למוצרים שהוא מחליט לצרוך יש השפעה על הנושא. מלבד המישור הכלכלי, גם לשפה המסוימת בה האדם בוחר לדבר, לחינוך אותו הוא מחנך את ילדיו, לאומנות בה משתמש, יחסיו עם מכריו וכו' - כל אלו מושפעים מההתרחשות הפוליטית בחברה ומשפיעים עליה (בכלל ובהתייחסות לסוגיה מסוימת)