פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
בצילום תת-אדום ניתן להבחין גם בהסוואה מלאכותית ולכן נעשה בו שימוש באזורים בהם יש חשד כי קיימים מתקנים מסווים. על-פי רוב צילום תת-אדום נעשה במקביל לצילום בסרט רגיל ובפענוח מבוצעת השוואה בין נקודות חשודות בין שני הסרטים.
 
בדרך כלל, לכל תצלום אוויר מוצמד מידע נילווה (meta-data) המוטבע על גבי התמונה או נרשם בקובץ נתונים נלווה. מידע זה מסייע לשימוש בתמונה ולבניית מודלים מתימטייםמתמטיים הקשורים לתוכנה.
 
==== דוגמאות למידע נלווה לצילום אווירי אנכי ====