הבדלים בין גרסאות בדף "נשיא בית המשפט העליון"

|}
 
רשימת הצפויים לכהן בתפקיד המשנה לנשיא בית המשפט העליון. (מאז פרישתו של השופט ג'ובראן ב-4 באוגוסט 2017 לא נשא אף שופט בתואר המשנה לנשיא, עד לבחירתולמינויו של חנן מלצר ב-26 באוקטובר 2017. בהתאם ל[[שיטת הסניוריטי]] היוהייתה צפוייםצפויה אסתר חיות וחנן מלצר להתמנות למשנה לנשיאה ב-4 באוגוסט וב-26(לאחר באוקטוברפרישתו 2017,של בהתאמהג'ובראן), אך לקראתויתרה דיוןעל הוועדהכך, לבחירת שופטים בוב-5 בספטמבר הגישה חיות את מועמדותה לנשיאה ומלצר את מועמדותו למשנה לנשיאה{{הערה|):[http://elyon1.court.gov.il/heb/judge/doc/14808717.pdf9]}}:
 
{| class="wikitable"
197

עריכות