שיחת תבנית:מחלה/DSM – הבדלי גרסאות

<pre><nowiki>
{{מחלה
| שם = <<<שם>>>
| תמונה = <<<תמונה>>>
| כיתוב = <<<כיתוב>>>
| שם בלועזית = <<<שם בלועזית>>>
|InfoMed תחום = <<<InfoMedתחום>>>
|ICD10 InfoMed = <<<ICD10InfoMed>>>
|ICD9 ICD10 = <<<ICD9ICD10>>>
|ICDO ICD9 = <<<ICDOICD9>>>
|OMIM ICDO = <<<OMIMICDO>>>
|DiseasesDB OMIM = <<<DiseasesDBOMIM>>>
|MedlinePlus DiseasesDB = <<<MedlinePlusDiseasesDB>>>
|eMedicine MedlinePlus = <<<eMedicineMedlinePlus>>>
|DSM-5 eMedicine = <<<DSM-IV-TReMedicine>>>
|Mesh DSM-5 = <<<MeshDSM-IV-TR>>>
| Mesh = <<<Mesh>>>
}}
</nowiki></pre>