העתקה ליניארית – הבדלי גרסאות

תיקנתי טעות שערכתי מקודם
(הוספתי את החלק של מטריצה של העתקה וחלק של העתקה דואלית)
(תיקנתי טעות שערכתי מקודם)
</math>כך:
 
סימון + הגדרה: <math> {[T^*]^{C^*}_{B^*}}_{m\times = ({[T]^B_Cn})^t
</math>
 
11

עריכות