פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 811 בתים ,  לפני שנה
←‏מידוּר: הרחבה, שכתוב.
==מידוּר==
 
אמצעי לאבטחתו של מידע מסווג הוא ה'''מידוּר''' - הגבלת הגישה למידע זה רק למי שידיעת המידע חיונית לתפקודו של בעל המידע בארגון. המידור חל ישירות על המידע (המחזיק במידע נדרש שלא למסור אותו לאחר), ועל אזורים פיזיים שבהםבהם נמצאהוא המידעממוקם -("אתרים בטחוניים מסווגים"; דוגמה: [[הכור הגרעיני בדימונה]] הנו אחד האתרים המסווגים ביותר במדינת ישראל, אך גם אחד מהידועים ביותר). הגישה לאזור כזוכזה מוגבלת רקאך ורק לאדם בעל סיווג בטחוני מתאים ומספק, אשר ניתנים לו למיההתרים שזכאיהמתאימים להיחשף למידע. בגופים העוסקים במידע מסווג, הגבלת גישה קיימת גם בתוך מתקן המשמש גוף זה - לא כל מי שרשאי להיכנס למתקן מסוים רשאי להיכנס לכל אחד מחדריו,; אלא לכלכל אחד מעובדי המתקן נקבעיםרשאי החדריםלהיכנס שהואאך רשאיורק להיכנסלתחום אליהםאשר הוגדר לו מראש. הגבלת הגישה של אדם מסוים לאזורים ממודריםהממודרים השונים במתחם, מתבצעת באמצעות אמצעי זיהוי הנכנס באמצעים שונים (למשל באמצעות [[כרטיס מגנטי]], קוד סודי, [[זיהוי ביומטרי]] וכו'ועוד).
 
מידור מתקיים גם ב[[מערכת מידע|מערכות מידע]] המאחסנות מידע מסווג. לכל אחד מהזכאים להשתמש במערכת המידעמידע נקבעותכלשהי, זכויותיונקבעים היתרים שונים: באיזה מידע הוא רשאי גורם כלכלי כלשהו (עובד חברה, מנהל, רואה חשבון, גורמי צד שלישי הקשורים לחברה, ואשר מקבלים התרים מתאימים) לעיין, איזה מידע הוא רשאי לשנות, באיזהבאילו מכלי המערכת הוא רשאי להשתמש וכדומה. לצורך מימוש זכויותיו והעלאת רמת ההגנה על נגישות המידע הרגיש (העשוי להיות מנוצל לרעה על ידי מי מהגורמים אשר צויינו לעיל), על המשתמש להזדהות בפני המערכת, לרוב באמצעות אותם אמצעי זיהוי אשר צויינו לעיל.
 
== בצה"ל ==