הבדלים בין גרסאות בדף "מידות שהתורה נדרשת בהן"

(עריכה.)
תגיות: עריכה חזותית nowiki גרשיים שגויים
<ref>{{צ-ספר|שם=|מו"ל=|שנת הוצאה=}}</ref>{{פירוש נוסף|נוכחי=מידות שהתורה נדרשת בהן|אחר=מידות הרחמים|ראו=[[שלש עשרה מידות]]}}
 
'''מידות שהתורה נדרשת בהן''' הן קבוצת כלים [[לוגיקה|לוגיים]] ([[לוגיקה תלמודית]]) שהוזכרו על ידי [[חז"ל]], אשר נועדו לפירוש ה[[תנ"ך]] באמצעות [[מדרש]] לשם הסקת דברים שלא נאמרו בו במפורש או כאשר מתגלות [[סתירה (לוגיקה)|סתירות]]. על סמך כללים אלו הסיקו חכמים מהתורה דינים שאינם כתובים במפורש, או דרשו דרשות המיועדות לבסס פירושים המקובלים מסיני{{הערה|1=ה[[רמב"ם]], [[ספר המצוות]], [http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1154890/jewish/page.htm השורש השני]}}. כך פותחו הן ה[[הלכה]] והן ה[[אגדה (יהדות)|אגדה]].
 
במחקר התלמוד מקובל לתאר תהליך היסטורי שעל פיו התפתחו המידות. תחילה ניסח [[הלל הזקן]] שבע מידות, ולאחר מכן הרחיבן [[רבי ישמעאל]] לשלוש עשרה. רשימה של ל"ב מידות בהן האגדה נדרשת מיוחסת לרבי אליעזר, בנו של [[רבי יוסי הגלילי]]{{הערה|1=ילקוט שמעוני, תורה כ; תורה צב; תורה תתקמב}}, אולם משה צוקר הראה כי ברייתא זו לא נכתבה לפני שלהי המאה ה-10, ושהיא כנראה עיבוד של מ"ט מידות שכתב ר' שמואל בן חפני בפירושו לתורה{{הערה|{{JSTOR|מ' צוקר|לפתרון בעיית ל"ב מדות ו'משנת ר' אליעזר'|3622152|PAAJR|{{כ}}23 {{כ}}(1954), עמ' א-לט}}}}. נחלקו [[רש"י|רש<nowiki>''</nowiki>י]] והתוספת בסוכה האם אדם דן שלושה עשר המידות בעצמו [[רש"י|רש<nowiki>''</nowiki>י]] סבר שאין דן כולם מעצמו חוץ מקל וחומר ו[[תוספות|התוספות]] סברו שדן הכל מעצמו חוץ מ[[גזרה שווה]]<ref>סוכה דף לא ע<nowiki>''א ברש''י ד''ה לא מקשינן ובתוספות ד''ה ור''</nowiki>י</ref>
 
כיום לא מקובל להשתמש ברוב מידות אלו על מנת ליצור הלכות חדשות, אלא רק לשם לימוד עיוני.
 
==שבע המידות של הלל [[רש"י|הזקן]]==
[[הלל הזקן]] ניסח 7 מידות שהתורה נדרשת בהן, לפני זקני [[בני בתירה]]. המידות מופיעות ב[[תוספתא]] סנהדרין{{הערה|1=תוספתא סנהדרין פרק ז סוף הלכה ה}} המידות קדמו לו, והוא השתמש בהן להוכיח ש[[קרבן פסח]] קרב גם ב[[שבת]].
#[[קל וחומר]]
משתמש אלמוני