הבדלים בין גרסאות בדף "אלקטרודת מימן תקנית"

מחקתי את התוספת הזאת - שלא במקום, לא מוספיה, ולא מנוסחת ברמה אנציקלופדית. לא מבין איך זה נשאר בערך כל כך הרבה זמן.
מ (בוט החלפות: דוגמה\1, אטמוספיר\1, ,)
(מחקתי את התוספת הזאת - שלא במקום, לא מוספיה, ולא מנוסחת ברמה אנציקלופדית. לא מבין איך זה נשאר בערך כל כך הרבה זמן.)
<math>\ \mathrm {Pt, \ H_2 (1 \ atm) \ | \ H_3O^+ (1.0 M) \qquad E^0=0.00V}</math>
 
== פרטי ההתקן ==
== שימוש האלקטרודה באלקטרוכימיה ==
על מנת לאפשר חישובים המתרחשים בתאים אלקטרוכימיים, נבנה חצי תא שיקרא "אלקטרודת מימן תקנית", אליו נוכל לחבר חצאי תא אחרים על מנת להשוות לגורם אחיד. נקבע צמד שיגיב לטובת שחרור אלקטרונים, אליו נוסיף אלקטרודת פלטינה על מנת שתוכל להיות העברת זרם לחצי התא השני. הוחלט לקבוע את הצמד: H<sub>3</sub>O<sup>+</sup><sub>(aq)</sub> 1M ו- H<sub>2(g)</sub> 1atm <sub> </sub>
 
נשתמש בחצי תא אחד מורכב מאלקטרודת מימן תקנית (אותה תיארנו), על מנת למדוד את חצי התא השני הנתון לבחירתנו, כך שנוכל למדוד את פוטנציאל החיזור של צמדים שונים תוך בשימוש במערכת יחוס אחידה לכולם. על מנת לחשב את פוטנציאל החיזור התקני - אותו נגדיר עוד מעט -  נבנה תא המורכב מאלקטרודת מימן תקנית ומצמד אחר (כדוגמת יוני אבץ ממוימים עליהם מוכנסת פיסת אבץ), שגם הצמד האחר נמצא בריכוז אחד מולר עבור תמיסות ולחץ של אטמוספירה אחת עבור גזים. אם שני הצמדים נתונים בתנאיים תקניים, ונימדוד את המתח בתא, המתח יהיה שווה ל'''פוטנציאל חיזור התקני''' של הצמד הנידון. פוטנציאל חיזור התקני הנמדד ביחידת המידה וולט ומסומן כך: E<sup>0</sup>.  חשוב לציין, שפוטנציאל החיזור התקני של אלקטרודת מימן תקנית מוגדר כ-0 על מנת לספק לנו מערכת יחוס לצמדים האחרים.
 
לדוגמה, נבנה תא אלקטרוכימי הבנוי מחצי תא אלקטרודת מימן תקנית, וחצי התא השני בנוי מתמיסת יוני נחושת בריכוז 1 מולר ופיסת נחושת בתוכה. המתח שימדד בתא יהיה  +0.34 (על פי ספרי נתונים) והוא מייצג את פוטנציאל החיזור התקני של התא, '''בתנאים התקניים.'''  
 
נניח עתה כי נבנה תא אחר מחצי תא אלקטרודת מימן תקנית, וחצי תמיסת יוני אבץ ופיסת אבץ (כמובן שגם במצב זה, הם בתנאי תקן).  המתח שימדד בין התאים יהיה -0.76 (על פני ספרי נתונים), והוא פוטנציאל החיזור התקני של הצמד.
 
נתונים אלה מאפשרים לנו להסיק כי:
* ככל שערכו של E<sup>0</sup> גבוה יותר, כך גדל פוטנציאל החיזור של היונים הממויימים, כדוגמת יוני <sup>+</sup>Cu<sup>2</sup>, כך שהנטייה שלהם למשוך אלקטרונים '''גדולה יותר'''.
* ניתן לנבא אם תגובה נתונה תתרחש או לא.
 
== פרטי ההתקן ==
# לוח [[מתכת|מתכתי]] שטוח עשוי [[פלטינה]] (ה[[אלקטרודה]])
# גז [[מימן]] המוזרם על פני השטח של האלקטרודה