פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין שינוי בגודל, לפני שנה
מ
הוספת קישור ליהודה שביב
*יצחק שטרן, מבוא ל'''פירוש הטור על התורה''', ירושלים תשכ"ד [מהד' שנייה].
*יעקב קאפל רייניץ, מבוא ל'''פירוש בעל הטורים על התורה''' : פרפראות מגימטריאות וטעמי המסורות, ירושלים: [[הוצאת פלדהיים]], תשנ"ו [מהדורה שביעית]. ‬ ‬
*[[יהודה שביב]], הפירוש הארוך של בעל הטורים לתורה, '''מחניים''' 3 (תשנ"ג) 170-179.
*אהרן ארנד, הפירוש הקצר של בעל הטורים לתורה, '''מחניים''' 3 (תשנ"ג) 180-187.
*יהודא דוב גלינסקי, על תפוצת הטורים בספרד בדור הגירוש ועל קיצור לא ידוע לטור חושן משפט, '''ישורון''' יב (תשס"ג) תשפד-תתא.