פתיחת התפריט הראשי

שינויים

ביטול גרסה 23138672 של אורי פרקש (שיחה)
* עלה – מייצג את [[שירות בתי הסוהר]].
 
== השרים לביטְחון הפנים ==
{| class="wikitable"
! rowspan="2" |מס.
! rowspan="2" href="1974" |דיוקן
! rowspan="2" href="צה"ל" |שם
<small href="הפיגוע בקריית שמונה (1974)">(תקופת חיים)</small>
! rowspan="2" href="משרד הביטחון" |מפלגה
! colspan="4" href="צה&quot;ל" |תקופת כהונה
|- href="המשמר האזרחי"
! colspan="2" href="הפיגוע במעלות" |תאריך עברי
! colspan="2" href="ימ&quot;מ" |תאריך לועזי
|- href="ממשלת ישראל השבע עשרה"
| style="background:#EB4112;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#EB4112;&quot;}" href="שלמה הלל" |{{צבע גופן|#FFFFFF|'''1'''}}
| href="הבחירות לכנסת התשיעית" |
| href="ממשלת ישראל השמונה עשרה" |
| href="משרד הפנים" |
| href="יוסף בורג" |
| href="המפד&quot;ל" |
|
| href="ממשלת ישראל העשרים ואחת" |
|- href="המערך"
| style="background:#AD0101;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#AD0101;&quot;}" href="הליכוד" |{{צבע גופן|#FFFFFF|'''2'''}}
| href="רוני מילוא" |
| href="1992" |
| href="משה שחל" |
|
| href="ממשלת ישראל העשרים ושש" |
| href="רצח רבין" |
|
|- href="ממשלת ישראל העשרים ושבע"
| style="background:#AD0101;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#AD0101;&quot;}" href="אביגדור קהלני" |{{צבע גופן|#FFFFFF|'''3'''}}
| href="שלמה בן עמי" |
| href="עוזי לנדאו" |
| href="צחי הנגבי" |
| href="גדעון עזרא" |
| href="אבי דיכטר" |
| href="יצחק אהרונוביץ'" |
| href="יריב לוין" |
|- href="גלעד ארדן"
| style="background:#AD0101;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#AD0101;&quot;}" |{{צבע גופן|#FFFFFF|'''4'''}}
| href="מדינת ישראל" |
| href="חברה (סוציולוגיה)" |
| href="חוק" |
| href="אלימות" |
| href="איכות חיים" |
|
| href="ממשלת ישראל" |
|- href="פשיעה"
| style="background:#1F5AA5;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#1F5AA5;&quot;}" href="טרור" |{{צבע גופן|#FFFFFF|'''5'''}}
| href="סמים" |
| href="אלכוהוליזם" |
|
|
|
|
|
|- href="מגן דוד"
| style="background:#1F5AA5;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#1F5AA5;&quot;}" href="משטרת ישראל" |{{צבע גופן|#FFFFFF|'''6'''}}
| href="הרשות הארצית לכבאות והצלה" |
|
| href="שירות בתי הסוהר" |
|
|
|
|-
|-
| style="background:#AD0101;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#AD0101;&quot;}" |{{צבע גופן|#FFFFFF|'''7'''}}||||||
|-
|||
| href="בכור-שלום שטרית" |
|-
| style="background:#AD0101;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#AD0101;&quot;}" |{{צבע גופן|#FFFFFF|'''7'''}}
| href="1948" |||
| href="2 בינואר" |
| href="1967" |||
| href="ספרדים ועדות מזרח" |
| href="מפא&quot;י" |
|- href="המערך לאחדות פועלי ארץ ישראל"
|- style="background:#00398C;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#00398C;&quot;}" |{{צבע גופן|#FFFFFF|'''8'''}}||
| href="אליהו ששון" |||
| href="2 בינואר" |
| href="1967" |||
| href="15 בדצמבר" |
|- href="1969"
| style="background:#AD0101;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#AD0101;&quot;}" |{{צבע גופן|#FFFFFF|'''9'''}}
|||
| href="שלמה הלל" |||
| href="15 בדצמבר" |
| href="1969" |||
|- href="20 ביוני"
| style="background:#1F5AA5;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#1F5AA5;&quot;}" href="1977" |{{צבע גופן|#FFFFFF|'''10'''}}
|-
|||
| href="יוסף בורג" |||||
| href="20 ביוני" |
|- href="1977"
| style="background:#1F5AA5;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#1F5AA5;&quot;}" |{{צבע גופן|#FFFFFF|'''11'''}}
| href="1984" |||
| href="המפד&quot;ל" |
|-
|||
| href="חיים בר-לב" |
|-
| style="background:#1F5AA5;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#1F5AA5;&quot;}" |{{צבע גופן|#FFFFFF|'''12'''}}
| href="1984" |||
| href="15 במרץ" |
| href="1990" |||
| href="המערך" |
|-
|-
| style="background:#2D4277;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#2D4277;&quot;}" |{{צבע גופן|#FFFFFF|'''13'''}}||
| href="15 במרץ" |
| href="1990" |||
| href="11 ביוני" |||
| href="הליכוד" |
|-
| style="background:#013068;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#013068;&quot;}" |{{צבע גופן|#FFFFFF|'''14'''}}
| href="רוני מילוא" |||
| href="11 ביוני" |
| href="1990" |||
| href="13 ביולי" |
| href="1992" |
|-
|- style="background:#1F5AA5;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#1F5AA5;&quot;}" |{{צבע גופן|#FFFFFF|'''15'''}}||
| href="משה שחל" |||
| href="13 ביולי" |
| href="1992" |||
| href="22 בנובמבר" |
|- href="1995"
| style="background:#1F5AA5;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#1F5AA5;&quot;}" |{{צבע גופן|#FFFFFF|'''16'''}}
|-
|||
| href="22 בנובמבר" |
| href="1995" |||
| href="18 ביוני" |
|}
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
3,230

עריכות