הבדלים בין גרסאות בדף "ביטול איסור לכתחילה"

 
=== הסוברים שאיסור ביטול איסורים לכתחילה הוא מהתורה ===
לדעת [[אברהם בן דוד מפושקירה|ראב"ד]]<ref>הובא ב[[רשב"א]] ב[[תוה"ב]], ד, ג בתחילתו, וב[[ר"ן]] חולין, ז, לה: בדפיו.</ref> ו[[ראב"ן הירחי|ראב"ן]] בגמרא מובא שיש חידוש בתורה לגבי הזרוע של קורבן איל נזיר, שניתן לבטלה לכתחילה. אולם, מכיוון שהתורה חידשה זאת דווקא על מקרה זה, בשאר איסורים ביטול איסור לכתחילה הוא איסור מדאורייתא. אך אם נעשה הביטול במזיד, התערובת אסורה מתוקף [[קנס (הלכה)|קנס של חכמים]] (כדברי ה[[רמב"ם]] בהלכות מאכלות אסורות, טו, כה). ה[[דר"ת]]דרכי תשובה (לה) כתב שגם לדעת הסוברים שתוקף האיסור מהתורה, הוא אינו נחשב ל[[לא תעשה|לאו]] ש[[מלקות (הלכה)|לוקים]] עליו. ה[[פר"ת]] כתב שהדין הוא [[הלכה למשה מסיני]].
 
=== הסוברים שאיסור ביטול איסורים לכתחילה הוא מדברי חכמים ===