הבדלים בין גרסאות בדף "ביטול איסור לכתחילה"

לפי [[איסור והיתר הארוך|או"ה]]{{הערה|לז ה יד.}} הכל תלוי בידיעת התערובת: אין אומרים חנ"נ אם לא נודעה התערובת, ואם נודעה התערובת צריך שישים בהיתר הנוסף כנגד כל התערובת גם במקום שלא שייך חנ"נ.
 
רמ"א {{הערה|יו"ד צט ה.}} הביאו בלשון י"איש אומרים". ערוה"ש {{הערה|יו"ד צט ה.}} הסביר שרמ"א הביאו משום שחשש לדבריו לחומרא במקרה שנודעה התערובת שצריך פי ששים נגד כולה אף בתערובת שאין בה חנ"נ, אבל ודאי רמ"א לא סובר כמותו להקל כך שאם לא נודעה התערובת לא אמרינן חנ"נ.
 
ש"ך (טו) כתב שאין הלכה כלל כאו"ה, דשום פוסק לא חילק כך. וכ"פ יד יהודה (בפי' הארוך כא) וחוו"ד (חידושים יג) ועוד.