פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
הוספת קישור למאסר עולם
** {{סחפ||פרק טו|פרק ט"ו}}: הוראות שונות
 
הצגת העבירות בחלקו השני של החוק אינה בדרך של איסור עשייה, אלא בדרך של קביעת עונש למעשים (כנרמז בשם הערך) - חוק העונשין הוא [[חוק קאזואיסטי]]. כך, למשל, החוק אינו אומר "אסור לרצוח" אלא קובע "העושה אחת מאלה יאשם ברצח ודינו – [[מאסר עולם]] ועונש זה בלבד". בחוקים אחרים המטילים עונשים ניתן למצוא שילוב של שתי הגישות. ב[[חוק למניעת הטרדה מינית]], למשל, קובע {{סחפ|חוק למניעת הטרדה מינית|סעיף 4}} "לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו", וב{{סחפ|חוק למניעת הטרדה מינית|סעיף 5|סעיף שלאחריו}} נקבע העונש למי שאינו מציית לאיסור זה: "המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(3) עד (6), דינו - מאסר שנתיים".
 
העונשים הקבועים במרבית סעיפי חוק העונשין הם עונשי מקסימום. המשמעות היא שבית המשפט המרשיע את העבריין רשאי להטיל כל עונש שהוא, ובלבד שאינו חמור מהעונש שנקבע בחוק. בעבירות מסוימות, כגון [[אונס]], [[רצח]] ועוד, ישנם עונשי מינימום.
35,653

עריכות