פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
 
==דוגמאות==
*המרחב <math>\!\, \mathbb{R}^n</math> הוא מכפלה קרטזית של <math>\!\, n</math> פעמים [[הישר הממשי]] <math>\!\, \mathbb{R}</math>. בכתיב פורמלי: <math>\!\, \mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\dots\times\mathbb{R}=\mathbb{R}^n</math> (זו גם הסיבה שבגללה כותבים את <math>\!\, \mathbb{R}</math> בחזקת <math>\!\, n</math>).
 
:כל [[וקטור (אלגברה)|וקטור]] במרחב זה הוא n-יה סדורה <math>\!\, (x_1,x_2,\dots,x_n)</math>. על פי ההגדרה הפורמלית שניתנה לעיל, כל וקטור הוא פונקציה <math>\!\, f:\Lambda\to\mathbb{R}</math> כאשר <math>\!\, \Lambda=\left\{1,2,\dots,n \right\}</math>. עבור נקודה כלשהי <math>\!\, (x_1,x_2,\dots,x_n)</math> במרחב, הפונקציה המתאימה לה היא זו המקיימת <math>\!\, f(k)=x_k</math>.
7

עריכות