הבדלים בין גרסאות בדף "אור החיים (ספר)"

משפט מרומז נוסף, שעורר תהיות ושאלות באשר לפיענוחו, נמצא בביאורו ל[[פרשת ראה]] שם נכתב המשפט {{ציטוטון|
המעשה הוא לתכלית דבר זה של '''משיח ה' שמו חיים'''}}, דבר שמעורר פרשנות כי המחבר רומז על עצמו.
האזכור המשיחי עורר מעט פולמוס, והוא הושמט במהדורת [[שקלוב]] משנת תקמ"א, על ידי המדפיס ששמו הפרטי היה 'אשר'. כפי המסופר, כאשר הראו את ההשמטה לרבי [[פנחס מקוריץ]], הוא דפדף לפרשת נשא, שם טעה הסדר בציטוט דברי חז"ל על אזהרת אשה [[סוטה (הלכה)|סוטה]] שם היא מוזהרת עם נטמאה "בין מאיש זה ובין מאיש '''אחר'''", אלא שהמדפיס טעה וכתב "בין מאיש אשר", דבר שפורש לו כקלון אישי. ובאמת אחר זמן נתגלה קלונו ורבי פנחס מקוריץ אמר שזה פירוש הפסוק שלח יד בשלומיו היינו שפגע בצדיקים סימן שחילל בריתו ועשה מעשים של היפך הצניעות {{הערה|אחד מגדולי ישראל כתב ששמע זאת מנכד רבי פנחס והראה לו את החומש עם החיסרון באותיות ונשאר עד היום וצולמו ממנו שני הקטעים הנ"ל}}
פרשנות נוספת שניתנה לדברים, טוענת שהכוונה היא לרבי [[חיים אבולעפיה (השני)|חיים אבולעפיה]] מכיוון שהוא נולד בארץ ישראל{{הערה|מצוטט ב"מאור החיים", הרב יעקב שלמה לוי, עמ' 284}}.