פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
בוט החלפות: \1היות ש, לעיתים, כשלעצמ
 
=== שעבוד קבוע ===
שעבוד קבוע (לעתיםלעיתים, שעבוד ספציפי) הוא כינויו של שעבוד של רכוש ספציפי של החברה, ובא להבטיח את הנושה שיוכל לקבל את המשועבד במידה והלווה לא יוכל להחזיר את חובותיו (ולתת לנושה עדיפות על נושים אחרים במקרה של [[פירוק חברות|פירוק החברה]])
 
השעבוד נרשם ברשם החברות, ולעתיםולעיתים ברשמים נוספים במידת הצורך. (למשל, שעבוד מקרקעין צריך להירשם הן ברשם החברות והן ב[[מרשם המקרקעין]]) השעבודים הרשומים עבור כל חברה ניתנים לבירור (בתשלום עמלה) ברשם החברות.
 
=== שעבוד צף ושעבוד צף עם מגבלה ===
מוגדר בסעיף 169 לחוק החברות. מציין שעבוד על כלל נכסי החברה אשר לא שועבדו באופן ספציפי. לכשעצמוכשלעצמו אינו מונע שעבוד לאחרים של הנכסים שמכוסים תחת מטרייה זו, כך שבפועל, ניתן עדיין לשעבד אותם בשעבודים קבועים, ולצמצם דרמטית את הבטוחות אותן מספק שעבוד זה. על מנת למנוע זאת, ניתן להשתמש לצרך לשעבוד מגבלה על שעבודים עתידיים בעת יצירתו ללא בעל השעבוד. שעבוד עם מגבלה זו מכונה לרוב פשוט '''שעבוד צף עם מגבלה''', ומתואר ב-169(ג).
 
=== שסל"ן - שעבוד ספציפי לרכישת נכס ===
נוסף על השעבודים האמורים, ניתן למנות [[שעבוד ספציפי לרכישת נכס]] (שסל"ן בקיצור), אשר מצוין בסעיף 169(ד) כי הוא קודם לשעבוד צף עם מגבלה אשר נקבע לפניו, היות ושעבודששעבוד זה ניתן בצמוד להגדלת נכסי החברה (ההלוואה שנלקחה) באותו השיעור או גדול ממנו. (כמו גם השיקול הפרקטי שאחרת, מרגע הטלת שעבוד צף עם מגבלה לא תוכל החברה להצמיד כל שעבוד עתידי להלוואותיה, מה שמצמצם את אפשרותה להמשיך ולנהל עסקים)
 
==ראו גם==