אליהו די וידאש – הבדלי גרסאות

סקריפט החלפות (גיליון), קו מפריד בטווח מספרים
(סקריפט החלפות (גיליון), קו מפריד בטווח מספרים)
* '''[[ראשית חכמה]]'''
* '''תוצאות החיים''', ברוקלין: הוצאת בית הלל, תשמ"ט.
* '''ספר אור עולם''' פיעטרקוב : הוצאת מרדכי צעדערבוים, 1912.
* '''ספר מכתב אליהו''', זיטומיר, תרכ"ח 1868.
 
* [[משה דוד גאון]], '''יהודי המזרח בארץ ישראל''', חלק ב' (עמ' 223)
* [[מרדכי פכטר]], עקבות השפעתו של ספר ראשית חכמה לר’ אליהו די וידאש בכתבי ר’ יעקב יוסף מפולנאה,‫ '''מחקרים בקבלה, בפילוסופיה יהודית ובספרות המוסר וההגות''', תשמ"ו-1986, עמ' 569–591.
* מרדכי פכטר, ספר "ראשית חכמה" לר’ אליהו די-וידאש וקיצוריו, '''[[קריית ספר (כתב עת)|קריית ספר]]''', מ"ז, תשל"ב-1972, עמ' 686–710.
* מרדכי פכטר, '''ערכי המידות בספר "ראשית חכמה" : לר’ אליהו די וידאש ועקבות השפעתו בספרות החסידות בראשיתה''', (עבודת דוקטור),‫ האוניברסיטה העברית בירושלים: חמו"ל, תש"ל.
* יוספה פרימן, '''ר’ אליהו די וידאש תלמידו של ר’ משה קורדובירו''', (עבודת דוקטור), ‬אוניברסיטתאוניברסיטת באר-שבע : חמו"ל, תשנ"ב 1992.
* [[שמואל אבא הורודצקי]], '''המסתורין בישראל''', א-ד,‫ תל אביב : [[הוצאת שטיבל]] והוצאת נ’ טברסקי, תרצ"א-תשכ"א.
* אדם אפטרמן, 'כמים הפנים לפנים': לשונות של איחוד מיסטי בספר 'ראשית חכמה', [[דעת (כתב עת)|דעת]], כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה, גליוןגיליון 84, (תשע"ח/2017), עמ' 155-182155–182
 
==קישורים חיצוניים==