פתיחת התפריט הראשי

שינויים

גלות בבל היא גלות [[ממלכת יהודה]], שהחלה בשנת [[590-599 לפנה"ס|597 לפנה"ס]] על ידי [[נבוכדנצאר]] והושלמה ב-[[586 לפנה"ס]] עם הגליתו של המלך [[צדקיהו]]. [http://jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=135&letter=C&search=Captivity,%20Babylonian#519]. הגלות הסתיימה לאחר 70 שנה עם [[הצהרת כורש]] מלך [[ממלכת פרס|פרס]], עליית [[עזרא הסופר|עזרא]] והשר [[נחמיה]] ובניית ירושלים ו[[בית המקדש]] מחדש.[[קובץ:Sack of jerusalem.JPG|שמאל|ממוזער|250px|תבליט על [[שער טיטוס|שער טיטוס המציג]] [[טריומף (מצעד ניצחון)]]. בעבר נתפס התבליט כמתאר את הגולים מיהודה.]]
 
===גלות רומי/אדום (רומי)===
המסורת היהודית טוענת כי גלות זו, גלות אדום היא הגלות האחרונה, ולאחרשאחריה שעםישוב עם ישראל יצא מגלות זו, ויחזור לארצו, לאולא יגלה שוב. אמירה זו מבוססת על הפסוק: "תם עוונך בת ציון, לא יוסף להגלותך"{{הערה|1={{תנ"ך|איכה|ד|כב}}}} וכן על הפסוק: "ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות, וישבו... ונטעתים על אדמתם '''ולא ינתשו עוד''' מעל אדמתם".
על פי המסורת היהודית, "הגלות" הגדולה החלה בשנת 70 לספירה, עם החרבת [[בית המקדש השני]]{{מקור}}. לפי גישה זו, המימד הרוחני בחורבן הוא זה שחשוב. גישה זו נתקבעה, ועד היום [[צום תשעה באב]] הוא סמל לגלות.
המסורת היהודית טוענת כי גלות זו, גלות אדום היא הגלות האחרונה, ולאחר שעם ישראל יצא מגלות זו, ויחזור לארצו, לא יגלה שוב. אמירה זו מבוססת על הפסוק: "תם עוונך בת ציון, לא יוסף להגלותך"{{הערה|1={{תנ"ך|איכה|ד|כב}}}} וכן על הפסוק: "ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות, וישבו... ונטעתים על אדמתם '''ולא ינתשו עוד''' מעל אדמתם".
 
על פי [[אהרון אופנהיימר]], התפיסה הרואה ב[[חורבן בית שני]] את התחלת הגלות נעוצה בגישה נוצרית עתיקה, עוד מימי [[יוסטינוס מרטיר]] ו[[טרטוליאנוס]], שהציגה את חורבן הבית כסימן לכך שקרבנו של ישו הוא השלמתה ותכליתה של [[עבודת הקורבנות]]. וכיעל פי גישה זו, הנקראת [[תאולוגיית החילופין]], היהודים שדחו אותואת ישו ונאחזו בחזון המקדש מרדו באל, ובשלולכן כךתפסה [[תאולוגייתהכנסייה החילופין|נדחואת מעלמקומו של עם ישראל, הממשיךכנציגת להתקייםרצון בנצרות]]אלוהים בעולם. למעשה בתקופה שאחרי חורבן הביתבית היושני רביםהייתה סימני החירות מסימני הגלות.עדיין לעם ישראל הייתה [[אוטונומיה]] מבחינה דתית, כלכלית ותרבותית. [[מרד בר כוכבא]] המחיש את אחדות עם ישראל ועוצמתו המדינית הצבאית בתקופה ההיא, ולכן יש לאחר את הגלות לאחר מרד בר כוכבא.{{הערה|אהרון אופנהיימר, '''מרד בר כוכבא, מחקרו וייחודו''', מרכז זלמן שזר, עמ' 9}} [[התלמודבהתאם הירושלמי]]לעובדות נחתםאלו, במאהקבעו הרביעית.חז"ל מעבראת לזאתיום יהודים[[תשעה רביםבאב]] נותרושבו בארץלדבריהם ישראלנדונו גםבני מאות שניםישראל אחרלנדודים כךבמדבר, כוללשני בתקופהבתי הביזנטית.המקדש שרידיםחרבו רביםומרד שלבר בתיכוכבא כנסת נמצאו מתקופה זוהובס.
 
עם זאת, גם לאחר מרד בר כוכבא, יהודים רבים נותרו בארץ ישראל גם מאות שנים אחר כך, כולל בתקופה הביזנטית. [[התלמוד הירושלמי]] נחתם במאה הרביעית ושרידים רבים של בתי כנסת נמצאו מתקופה זו.
 
==סיום הגלות==