פתיחת התפריט הראשי

שינויים

רבים הם הסבורים שדורסי יום ו[[דורסי לילה]] קרובים אלה לאלה מבחינה סיסטמטית, אך לאמיתו של דבר אין קשר ביניהם וכל קבוצה משתייכת לסדרה שונה ב[[מיון עולם הטבע]]. ה[[קונדוריים]] עברו לסדרת ה[[קונדוראים]] לאחר שנכללו בסדרה. ה[[שלכים]] נחשבו בעבר למשפחה בפני עצמה בסדרת דורסי יום, אך עתה זו נחשבת לתת משפחה של ה[[נציים]]. לעומת זאת, ה[[לבלריים]] שהיו תת-משפחה של הנציים, נחשבים עתה למשפחה בפני עצמה בסדרת דורסי יום.
 
מיני ה[[בזיים]] שדומים מאוד לדורסי היום, עברו לסדרה עצמאית ([[בזאים]] - Falconiformes).
 
המיון העדכני של דורסי יום: