הבדלים בין גרסאות בדף "שלוש השבועות"

שבועת העמים שלא ישעבדו את ישראל יותר מדאי
(שבועת העמים שלא ישעבדו את ישראל יותר מדאי)
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד
* רבי [[חיים ויטאל]] כתב שיש [[ברייתא]] מבית מדרשו של [[רבי ישמעאל]], שמסייגת את תוקפן של שלוש השבועות ומצמצמת אותו לאלף שנה.
*[[רמב"ן]] כלל לא מתייחס בכתביו לשלוש השבועות{{הערה|יהושע פראוור, תולדות היהודים בממלכת הצלבנים, הוצאת יד בן צבי, 2000, עמ' 166.}}, והוא כולל את העלייה ואף את הכיבוש של ארץ ישראל כמצוות עשה. כך למשל כתב: {{ציטוט|תוכן='וירשתם אותה וישבתם בה' (דברים יא לא),... בזכות שתירש תשב. ואל תשתבש ותאמר כי המצווה היא המצווה במלחמת שבע עממים שנצטונו לאבדם... אין הדבר כן, שאנו נצטוינו להרוג האומות ההם בהלחמם עמנו, ואם רצו להשלים נשלים עמהם, ונעזבם בתנאים ידועים, אבל הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתם מן האומות בדור מן הדורות{{הערה|הוספות הרמב"ן לספר המצוות, המצווה הרביעית}}.}}
* נפסק ב[[שולחן ערוך]] כי "שנים שנשבעו לעשות דבר אחד, ועבר אחד מהם על השבועה, השני פטור ואינו צריך התרה"{{הערה|1=יורה דעה רלו ו.}} מכיוון שהגויים הפרו את חלקם, דהיינו שיעבדוהשבועה הרביעית שלא ישעבדו את ישראל יותר מדי, פקע גם תוקפן של שתישלוש השבועות האחרות, ובטל האיסור לעלות בחומה{{הערה|1=רבי [[שלמה קלוגר]] בספר מעשה יוצר על ההגדה; הרב הלל קולומייער בספר רב שלום לרב שלמה אדלר מסערעדנא; הרב [[נתן צבי פרידמן]] ב[[שו"ת]] "נצר מטעי" סעיף י' אות ה'}}.
*עלייה הדרגתית איננה "'''כחומה'''". [[רש"י]] פירש "שלא יעלו כחומה - יחד ביד חזקה", לכן אם אין כל העם עולה יחד, כי אם בשלבים - אין זו עלייה כחומה{{הערה|1=רבי אברהם יעלין בספר גאולת ישראל, הקדמה עמ' 12, הרב יונה דוב בלומברג בקונטרס ישיבת ארץ ישראל דף כ', הרב מאיר בלומנפלד בקובץ שנה בשנה, תשל"ד, עמ' 154, אהלי יעקב (האדמור מהוסיאטין) פרשת אמור תש"ח}}.
* [[הצהרת בלפור]] ולאחריה [[ועידת סן-רמו]], וההחלטה על [[תוכנית החלוקה]] של [[האו"ם]] ברוב קולות, מהווים רישיון להקמת מדינה מהאומות, ולפיכך הקמת מדינה אינה נחשבת כמרידה באומות{{הערה|1=אהלי יעקב שם}}.
96

עריכות