פתיחת התפריט הראשי

שינויים

העברת הצעה לשינוי מבני לפרק נפרד, ובקשה להשלימו (יש להוסיף הן עמדות אחרות והן הצעות נוספות לשינוי)
* יחידת הסייבר מתמודדת עם הפשיעה והטרור במרחב האינטרנטי, בראש היחידה עומד החל משנת 2015 ד"ר עו"ד חיים ויסמונסקי.
* יחידת הניהול היא גוף המטה של פרקליט המדינה לניהול הפרקליטות. עיקר תפקידה הוא לסייע ליחידות הפרקליטות השונות בגיבוש אסטרטגיה, בראש היחידה עומד החל משנת 2013 עו"ד יריב רגב.
 
בנייר מדיניות של [[פורום קהלת]] הומלץ לחזק את ההפרדה המוסדית בין הגוף האחראי לייצג את הממשלה בערכאות לבין הגוף המייעץ לה משפטית, זאת בדומה למצב בארצות הברית ובבריטניה. (מבחינה מנהלית אכן קיימת הפרדה בין פרקליטות המדינה (ייצוג) לבין מחלקת [[ייעוץ וחקיקה]] והיועצים המשרדיים (ייעוץ). אך שניהם כפופים ליועץ המשפטי לממשלה ונטען כי ניכרת השפעה של הקשרים בין המחלקות.) הנימוק להפרדה הוא שמתן ייעוץ פתוח הכולל את ההסתייגויות יקשה על אותו הגוף לייצג לבסוף את ההחלטה שהתקבלה, לעיתים על אף ההסתייגויות. בנוסף, הבדל מהותי בין תפקיד הייעוץ לתפקיד הייצוג הוא שבעוד שייעוץ מכוון לשקף את המצב המשפטי הקיים, ייצוג בבית המשפט אמור לעיתים לחתור לשכנע את בית המשפט לשנות את ההלכה הנוהגת. אם בשלב הייעוץ תמך הפרקליט בהתנהלות מסוימת לאור תפישתו את הדין הקיים, הרי שלא יהיה לו עניין בשלב הייצוג לחתור לשינוי ההלכה, כדי להצדיק את עמדתו המוקדמת. בהקשר לנוהג בארצות הברית הוזכר כי חשיפת מוקדמת של הצד השני לטיעון המשפטי (בשלב הייעוץ) עלולה ליצור בעיה לממשל בדיון שיתקיים בבית המשפט{{הערה|אביעד בקשי, [https://27da482dm48c5mf5k1jt0w2p-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/10/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%A9-2017-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf היועץ המשפטי והממשלה: ניתוח והמלצות], באתר [[פורום קהלת]], תשעח, 2017.}}.
 
==פרַקליטי המדינה==
 
== ביקורת על הפרקליטות ==
=== ביקורת מוסדית ===
{{ערך מורחב|ערכים=[[נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות]], [[נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות]]}}
בעקבות תלונות על אופן התנהלות הפרקליטות{{הערה|{{הארץ||[[זאב סגל]] {{!}} פרקליטות בלא ביקורת|1.1248284|2 במרץ 2009}}}} הוקמה בשנת 2013 [[נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות]], ("נבת"ם"), הכפופה למשרד המשפטים, ותפקידה לבצע ביקורת מערכתית יזומה, ולברר תלונות על פרקליטות המדינה, מערך התביעה במשטרת ישראל ועורכי הדין שקיבלו מהיועץ המשפטי לממשלה [[ייפוי כוח]] לצורך ייצוג. באוגוסט 2016 הוחלפה נציבות זו ב[[נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות]].
 
=== הצעות לשינוי מבני ===
{{להשלים}}
בנייר מדיניות של [[פורום קהלת]] הומלץהוצע לחזק את ההפרדה המוסדית בין הגוף האחראי לייצג את הממשלה בערכאות לבין הגוף המייעץ לה משפטית, זאת בדומה למצב בארצות הברית ובבריטניה. (מבחינה מנהלית אכן קיימת הפרדה בין פרקליטות המדינה (ייצוג) לבין מחלקת [[ייעוץ וחקיקה]] והיועצים המשרדיים (ייעוץ). אך שניהם כפופים ליועץ המשפטי לממשלה ונטען כי ניכרת השפעה של הקשרים בין המחלקות.) הנימוק להפרדה הוא שמתן ייעוץ פתוח הכולל את ההסתייגויות יקשה על אותו הגוף לייצג לבסוף את ההחלטה שהתקבלה, לעיתים על אף ההסתייגויות. בנוסף, הבדל מהותי בין תפקיד הייעוץ לתפקיד הייצוג הוא שבעוד שייעוץ מכוון לשקף את המצב המשפטי הקיים, ייצוג בבית המשפט אמור לעיתים לחתור לשכנע את בית המשפט לשנות את ההלכה הנוהגת. אם בשלב הייעוץ תמך הפרקליט בהתנהלות מסוימת לאור תפישתו את הדין הקיים, הרי שלא יהיה לו עניין בשלב הייצוג לחתור לשינוי ההלכה, כדי להצדיק את עמדתו המוקדמת. בהקשר לנוהג בארצות הברית הוזכר כי חשיפת מוקדמת של הצד השני לטיעון המשפטי (בשלב הייעוץ) עלולה ליצור בעיה לממשל בדיון שיתקיים בבית המשפט{{הערה|אביעד בקשי, [https://27da482dm48c5mf5k1jt0w2p-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/10/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%A9-2017-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf היועץ המשפטי והממשלה: ניתוח והמלצות], באתר [[פורום קהלת]], תשעח, 2017.}}.
 
==ראו גם==