פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
|ספרות הלכתית נוספת=[[תרומת הדשן]], סימן קע"א
}}
בתחום'''אין שלמבטלים תערובתאיסורים [[איסורלכתחילה''' והיתר]]הוא כלל מהלכות ב[[תערובת (הלכה)|תערובות]] היהודית, ישנולפי כלל לפיוזה '''איןאסור מבטליםלערב איסוריםבכוונה לכתחילה''';תחילה (מזיד) איסור והיתר בצורה כזו שיחול על האיסור דין ביטול ברוב (בתערובת יבש ביבש) או ביטול בשישים (בתערובת לח בלח). כלומר, אסור להוסיף באופן מכוון חתיכת דבר אסור לתוך תערובת גדולה של היתר (לדוגמה: מעט [[בשר חזיר]] לתוך כמות גדולה של תבשיל כשר) במטרה שיתבטל החלק המועט האסור בחלק המרובה הכשר, על פי דין של [[ביטול ברוב]], שפועל במקרה רגיל של תערובת איסור והיתר. במקרה ואדם עבר על איסור זה וביטל איסור בתערובת היתר, [[חז"ל]] קנסו אותו ואסרו לאכול את כל התערובת, כלומר אפילו כמות מועטה של דבר אסור מונעת את השימוש בחלק ההיתר המרובה עקב גזירה זו.
 
==מקורות הדין==