הבדלים בין גרסאות בדף "סהרה המערבית"

מ
מ (הסבת תג ref לתבנית:הערה (תג) (דיון))
שני רכיבים מרכזיים היוו רקע לרצונם של בני העם הסהרווי בהגדרה עצמית. ראשית, הרכב אוכלוסיית סהרה המערבית בנוי בעיקר מבני שבט הסהרווי. שבט זה מייצג תמהיל המורכב מילידי המקום, שבטים [[ברברים (קבוצה אתנית)]] סהנג'ים, אפריקאים וערבים אשר מקום מוצאם בחצי האי ערב. המרכיב ששימש לאחדות בין השבטים השונים, היה תהליך הדרגתי של התפשטות האסלאם. תהליך זה הוביל ליצירתו של לאום סהרווי בעל ייחודיות אתנית, לשונית, דתית ותרבותית.{{הערה|שם=הערה מספר 20180721224248:0|{{צ-מאמר|מחבר=Omar Sidi M|שם=The right to self-determination and the indigenous people of Western Sahara|כתב עת=CAMBRIDGE REVIEW OF INTERNATIONAL AFFAIRS|כרך=21|סדרה=41|עמ=41|שנת הוצאה=2008}}}} שנית, אורח החיים של הסהרווים התאפיין לרוב בנוודות ורעיית צאן, אך לאחר החלטת ספרד להפוך את סהרה המערבית לפרובינציה ספרדית עם מאפיינים אוטונומיים בדמות קיומה של אספה כללית ויכולת חקיקה, האוכלוסייה עברה תהליך מודרניזציה שהיווה מרכיב חשוב בחיזוק התודעה הלאומית של בני הסהרווי.{{הערה|שם=הערה מספר 20180721224248:1|{{צ-מאמר|מחבר=Omar Sidi M|שם=The right to self-determination and the indigenous people of Western Sahara|כתב עת=CAMBRIDGE REVIEW OF INTERNATIONAL AFFAIRS|כרך=21|סדרה=44|שנת הוצאה=2008}}}} מעבר לבני שבט הסהרווי, אוכלוסיית סהרה המערבית מורכבת גם מ-200 אלף אנשים שהגיעו ממרוקו בשנת 1975, במטרה להשתלט על אדמות שהיו מוחזקות עד אז בידי השלטון הספרדי.{{הערה|שם=הערה מספר 20180721224248:2|{{צ-מאמר|מחבר=Castellino Joshua|שם=Territory and Identity in International Law: The Struggle for the Self-Determination in the Western Sahara|כתב עת=MILLENNIUM|כרך=28|עמ=537|שנת הוצאה=1999}}}}
 
החלטה 1514 {{הערה|{{קישור כללי|כתובת=http://www.un-documents.net/a15r1514.htm|הכותב=United Nations|כותרת=A/RES/15/1514|אתר=|תאריך=December 14, 1960}}}} של [[העצרת הכללית של האומות המאוחדות]] (להלן: האו"ם) היוותה אשרור בינלאומי לרצונם של בני הסהרווי להגדרה עצמית. ההחלטה קובעת בין היתר, כי יש להביא לידי סיום כל שלטון קולוניאליסטי באשר הוא, זאת מתוקף הזכות שישנה לכל עם להגדרה עצמית, לקבוע באופן חופשי את מצבו הפוליטי ולהגשים באופן חופשי את שאיפותיו הכלכליות, חברתיות והתרבותיות. ההחלטה שימשה כבסיס{{הערה|שם=הערה מספר 20180721224248:0}} להחלטת העצרת הכללית של האו"ם, 2072, בה נקבע כי על ספרד לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לשחרר את סהרה המערבית מידי השלטון הספרדי.{{הערה|{{קישור כללי|כתובת=https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/218/35/IMG/NR021835.pdf?OpenElement|הכותב=United Nations|כותרת=A/RES/2072|אתר=|תאריך=December 16 1965}}}} כמו כן, זכותם של תושבי סהרה המערבית להגדרה עצמית קיבלה אישור בינלאומי ב-7 החלטות של העצרת הכללית של הא"ם שהתקבלו בשנים 1966-1973. ההחלטות מדגישות את הצורך בעריכת משאל עם באזור, אך השינוי בתמהיל האוכלוסייה הפך להיות סוגיה מרכזית במסגרת המאבק להגדרה עצמית, נוכח המחלוקת סביב זהות האנשים שיש לאפשר להם להצביע במסגרת משאל העם על עצמאות.{{הערה|שם=הערה מספר 20180721224248:2}}
 
===הניסיונות לסיפוח סהרה המערבית והמאבק של [[חזית פוליסריו]]===