Difference between revisions of "גרשם שלום"

ניקוי nowiki
m (הוספת קטגוריה אישים שחיו במאה ה-19 (תג) (דיון))
(ניקוי nowiki)
* נועם זדוף, '''מברלין לירושלים ובחזרה: גרשם שלום בין ישראל וגרמניה''', [[הוצאת כרמל]], 2015.
* [[גלילי שחר]] ועילית פרבר (ערכו והוסיפו מאמרים), '''הקינות: שירה, הגות ותוגה בעולמו של גרשם שלום''', הוצאת כרמל, 2016.
*[[יונתן מאיר]] – '''הרצאות על המשיחיות מגנזי גרשם שלום,''' בתוך '''<nowiki/>''''[[דחק - כתב עת לספרות טובה|דחק - כתב עת לספרות טובה']]', כרך י', 2018.
*גרשם שלום – '''התנועות המשיחיות בישראל''' - הרצאות גנוזות, בתוך 'דחק - כתב עת לספרות טובה', כרך י', 2018.