פתיחת התפריט הראשי

שינויים

הוסרו 24 בתים, לפני 11 חודשים
ביטול גרסה 23773769 של 2.53.61.21 (שיחה)
=== מצוות השבתה ממלאכה ===
{{ערך מורחב|יום טוב}}
[[מהתורה]], יומו הראשון של ראש השנה נקרא 'יויום סבבה הגלמודה הולךטוב', ומצווים לשבות בו ממלאכה, מלבד [[מלאכת אוכל נפש]] שהותרה ביום טוב. מלבד מצווה זו, ישנה מצווה נוספת מהתורה, והיא מצוות תקיעת שופר (ראו להלן).
 
כפי שהוזכר לעיל, יומו של השני של ראש השנה לעומת זה, אינו מהתורה אלא [[מדרבנן]], ויש איסור מלאכה וחיוב תקיעת שופר מדרבנן, כדין היום הראשון.