הבדלים בין גרסאות בדף "יהדות קוצ'ין"

מ (ראה -> ראו, הסרת קישורים עודפים)
* על פי סיפורי העם המקומיים, היהודים שהגיעו למלבר בספינות בתקופת [[שלמה המלך]] היו הסוחרים ששלח שלמה המלך להביא שנהבים ותוכים לבית המקדש הראשון, ולצורכי המסחר הקימו מושבה במקום. ישנם חוקרים שרצו להביא סיוע לקיומו של מסחר זה מדמיון של שמות של מוצרים, שיובאו מהודו בטאמיל ובלשון הקודש.{{הערה|1=ראו ברברה ג'ונסון, Shingili or Jewish Cranganore in the cotchin jews of India pp. 11
}} יש חוקרים הטוענים{{הערה|1=יעלה קופר, "תפיסות עומק בקהילות היהודיות במלאבר בראי בית הכנסת" (עבודה סימנריונית בעלת אופי מחקרי), האוניב' העברית 2014, עמ' 5 ("מפי מרואיינים ומהיכרות אישית עם הקהילה"}} שאזור דרום מערב הודו שבו נמצאת קוצ'ין הוא המקום המכונה "אופיר" בתנ"ך שלשם הגיעו ספינותיו של שלמה המלך. זו המסורת היותר נפוצה בקרב יהודי קוצ'ין.
 
* על פי המצאותם של הכתבים של [[דברי גד החוזה]], היהודים גלו בגלות [[שלמנאסר החמישי|שלמנאסר]] והגיעו למלבר דרך [[תימן]]{{הערה|1=זו הגרסה ב"ספר דברי הימים" שפרסם נ. ויזל ב"מגיד חדשות" ב"המאסף" ו'(שנת תק"ן) עמ' קכט-קס, ב"ספר הברית"(לר' פנחס מווילנה), מאמר ט פרק טז "...והיהודים אשר שם הם שמה מעת גלות אשור אשר הגלה שלמנאסר מלך אשור בימי הושע בן אלה,כי בעוונם גלו בראש גולים עם עשרת השבטים ולא ראו חורבן בית ראשון ולא בנין בית שני ולא חורבנו, והנה הם שם בתוך הגולה באותן המדינות הרבה יותר מאשר אנחנו בגלות החל הזה במדינות אלה ובכל זאת המה סובלים אורך זמן גלותם ומצדיקים עליהם את הדין בלב שלם ומתפללים לה' תמיד על הגאולה ובה' א-להי ישראל בטח לבם כי לא יטוש ה' אותם שמה בעבור שמו הגדול ומחכים לביאת משיח צדקינו בככל יום.כו'"., ובמכתב שנשלח מזקני ארנקולם ל"ראשי ממשלת ישראל" בשנת תשי"ג}}{{הערה|1="מבחר מקורות לתולדות הציונות בארצות המזרח" תיק ז מסמך 39:
 
"היום יום ה' ד' לחודש אדר שנת התשי"ג לפ"ק ארנאכולם בארץ הודו
משתמש אלמוני