פתיחת התפריט הראשי

שינויים

==מקור הדין==
מקור דין זה ב[[תלמוד הבבלי]]:
{{ציטוט|אמר [[רב הונא בר יהודה]] אמר [[רבי אמי]]: לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, ואפילו 'עטרות ודיבון', שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו|{{בבלי|ברכות|ח}}}}.
 
==הטעמים לקריאה==