הבדלים בין גרסאות בדף "שמות"

הוסרו 193 בתים ,  לפני שנה
===מצוות בניית המשכן (פרקים כה-לא)===
{{הפניה לערך מורחב|מצוות בניין בית המקדש}}
משה מצטווה על ידי האל לבנות משכן, שבו האל ישכון האל. הוא מקבל ממנו את המידות המדויקותוהפרטים למשכןהמדוייקים ולכליו:של ארון,המשכן כפורת,ושל כרובים,כליו שולחן,: כלי[[ארון השולחןהברית]], ה[[מנורה]], ה[[מזבח]], ולבגדיוכן כהונהבגדי הכהונה (הכוללים את החושן (לוח בעל 12 משבצות ובתוכם אבני חןה[[חושן]]), אפוד, מעיל, כתונת משובצת, מצנפת ואבנט.
 
האלישנו מפרטגם למשהפירוט לאמלא רק את מידותיהם של כל חלקי המשכן, אלא אף אתאודות החומרים ממנומהם הם צריכיםאמורים להיעשות. אחרכל כךאלה. הואישנו מסבירגם לופירוט אתאודות הדרך להקדשתלהקדיש הכהניםאת ה[[כהנים]] לעבודת המשכן, פרטיוכן הקרבתפרטי הקרבנות ודרכיואופן ההיטהרותהקרבתם שלהם(פירוט לפנישיימשך כניסתםוביתר-שאת לעבודתבחומש המשכןהבא - [[ויקרא]]). משה נבחרים גם בוחר את אנשי המקצוע שאמוריםהאמורים להכין את המשכן וכליו,ואת כליו והם- [[בצלאל בן אורי]] ו[[אהליאב בן אחיסמך]].
 
===חטא העגל (פרקים לב-לד)===
167

עריכות