הבדלים בין גרסאות בדף "רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון"

* '''פיקוח על תחום הביטוח והחיסכון הפנסיוני:''' רשות שוק ההון מפקחת על תחום הביטוח בישראל. הרשות אמונה על רישוי חברות, פיקוח על יציבות החברות, פיקוח על תוכניות ביטוח, מקרי ביטוח ותביעות.
* '''פיקוח על תחום השירותים הפיננסיים המוסדרים:''' בהתאם ל[[חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)]], התשע"ו-2016, רשות שוק ההון מפקחת על תחום השירותים הפיננסים (מתן אשראי, שירות בנכס פיננסי, אגודות אשראי והנפקת כרטיסי אשראי). הרשות אמונה על הרישוי והפיקוח חברות והיחידים הפועלים בתחום.
* '''הגברת מודעות:''' רשות שוק ההון פועלת להגברת המודעות הציבורית להתנהלות פיננסית מושכלת ולמוצרים הפיננסים העומדים לרשותם בתחום הביטוח, הפנסיה, החיסכון וקופות הגמל. במסגרת זו פועלת ברשות יחידה לחינוך פיננסי האמונה על שיפור האוריינות הפיננסית של הציבור באמצעות פעילות שטח ואמצעים דיגיטליים כמו אתר 'האוצר שלי' הכולל מידע פיננסי פשוט ונגיש.{{הערה|אתר [http://haotzarsheli.mof.gov.il/ האוצר שלי]}} כמו כן, הרשות מעמידה בידי הציבור מספר כלים כמו מנוע לאיתור חסכונות אבודים,{{הערה|[https://itur.mof.gov.il/#/main/landing הר הכסף] - [[מנוע חיפוש]] לאיתור כספים אבודים המופעל על ידי רשות שוק ההון}} מנוע לאיתור פוליסות ביטוח{{הערה|[https://harb.cma.gov.il/ הר הביטוח] - מנוע חיפוש לאיתור ביטוחים המופעל על ידי רשות שוק ההון}} ומחשבוני השוואת ביטוחי בריאות{{הערה|[http://briut.cma.gov.il/ מחשבון ביטוח בריאות] המופעל על ידי רשות שוק ההון}}, דירה ורכב.{{הערה|[http://dira.cma.gov.il/ מחשבון ביטוח דירה] המופעל על ידי רשות שוק ההון}} ורכב{הערה|[http://car.cma.gov.il/ מחשבון ביטוח רכב] המופעל על ידי רשות שוק ההון}}
* [http://dira.cma.gov.il/ מחשבון ביטוח דירה] המופעל על ידי רשות שוק ההון
* [http://car.cma.gov.il/ מחשבון ביטוח רכב] המופעל על ידי רשות שוק ההון
* [http://briut.cma.gov.il/ מחשבון ביטוח בריאות] המופעל על ידי רשות שוק ההון
}}
* '''פניות ציבור:''' רשות שוק ההון מוסמכת לברר תלונות ציבור בענייני ביטוח, גמל ופנסיה, על התנהלות חברות ביטוח, חברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה, סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים. בירור תלונות הציבור נועד לסייע לפונים, ככל שניתן, במיצוי זכויותיהם מול הגופים המפוקחים, להגביר את האכיפה על גופים אלו, לסייע בגיבוש מדיניות הפיקוח בנוגע ליחסים שבין הגופים המפוקחים לבין הצרכנים ולאתר ליקויים מערכתיים בשוקי הביטוח, הפנסיה והגמל.
* '''גיבוש מדיניות החיסכון:''' רשות שוק ההון עוסקת בגיבוש מדיניות העידוד לחיסכון והתאמתה לצורכי המשק הלאומי והציבור. פועל יוצא לכך הוא במסגרת הפיקוח וההסדרה של מוצרי החיסכון הפנסיוני; קופות הגמל, קופות הביטוח וקרנות הפנסיה.