הבדלים בין גרסאות בדף "שלוש השבועות"

התיישבות אינה ציונות מדינית
תגית: עריכת קוד מקור 2017
(התיישבות אינה ציונות מדינית)
*דברי רבי [[חיים ויטאל]] שהשבועה היא רק עד אלף שנים '''לא נאמרו''' על השבועות החלות על עם ישראל, רק על השבועה של הקדוש ברוך הוא "אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי", שנשבע שלא יגאל את עמו אלא אם כן יעשו תשובה מאהבה. אולם לאחר מכן - אפילו תשובה מיראה יכולה להביא את הגאולה{{הערה|1=שם, סימן עב}}.
 
גם רבי [[שלום דובער שניאורסון]], שקדם לרבי מסאטמאר, סבר שהציונות המדינית מנוגדת לשלוש השבועות{{מקור}}. עם זאת, הוא לא מנע מחסידיו מלהתיישב בארץ כך{{הבהרה|מדוע?}}כאנשים פרטייים.
 
===דעת החולקים עליו===