הבדלים בין גרסאות בדף "מכון ון ליר בירושלים"

פעילות המכון השתנתה החל מ-2017. הכנסתי את התכנים החדשים, ואת הישנים העברתי תחת כותרת נפרדת.
(המכון משנה דגשים וכיווני עבודה. עדכון בהתאם)
(פעילות המכון השתנתה החל מ-2017. הכנסתי את התכנים החדשים, ואת הישנים העברתי תחת כותרת נפרדת.)
עד שנת 2017 היה המכון פעיל בארבעה תחומים עיקריים: לימודים מתקדמים, תרבות ומחשבה יהודית, החברה האזרחית בישראל ושכני ישראל בים התיכון. המכון ביצע מחקרי מדיניות ציבורית ומחקר חברתי-יישומי, ופיתח והפעיל ברחבי הארץ תוכניות [[חינוך]] כמו גם קשת של תוכניות הכשרה ל[[מחנך|מחנכים]] ולמנהיגים [[קהילה|קהילתיים]].
 
עם כניסתו של פרופ' [[שי לביא]] לתפקיד ראש המכון החל המכון בתהליך של שינוי כיוון. בסופו של התהליך יתמקד המכון בשלוש או בארבע תמות מרכזיות, וירכז את עיקר פעילותו בהנגשה לציבור של רעיונות עומק.
 
המכון מפעיל פרויקטים וקבוצות דיון ומעודד שיתופי פעולה עם ארגוני החברה האזרחית, עם האקדמיה ועם הממסד, תוך מתן במה למגוון דעות ולייצוג רחב של בעלי עניין. המכון מפתח ומפעיל תוכניות חינוך וכן קשת של תוכניות הכשרה למחנכים ולמנהיגים קהילתיים ופותח את שעריו לפעילות תרבותית לציבור הרחב. מכון ון ליר מפיק כנסים מקומיים ובין-לאומיים, סימפוזיונים וסדנאות, מוציא לאור ספרים, כתבי עת ומונוגרפיות ומקדם דיאלוג ציבורי פלורליסטי. ספריית המכון מכילה כ-40,000 ספרים וכתבי עת, בעיקר בתחומי הפילוסופיה, ההיסטוריה, מדע המדינה והדת. המכון פועל כמרכז ללימודים מתקדמים ולשיח ציבורי אינטלקטואלי.
 
במכון אולמות שונים: שני [[אודיטוריום|אודיטוריומים]] – של 250 מקומות ישיבה ושל 145 מקומות ישיבה, אולם כנסים רב-תכליתי, אולם ישיבות, ו-6 חדרי סמינר בגדלים שונים.
 
=== '''גלובליזציה וריבונות''' ===
תמת גלובליזציה וריבונות מתמקדת בשאלת עיצובה של הריבונות המודרנית, על ממדיה ההיסטוריים, העכשוויים והתיאורטיים, מתוך התמקדות במושגי הגבול והסגת הגבול. בדיוני התמה ניתנת עדיפות מסוימת לאזור המזרח התיכון, אך הדיונים נערכים בהקשר השוואתי רחב, הן מבחינה גיאוגרפית הן מבחינה היסטורית. עם התחומים המרכזיים נמנים קונפליקטים לאומיים, אתניים ודתיים, יחסים בין אזרחים ללא-אזרחים, ותהליכי גלובליזציה וליברליזציה החותרים תחת ריבונות המדינה. דיוני התמה הם בעלי אופי בין-תחומי במטרה להשיג הבנה מקיפה של הנושא, והם משלבים עמדות והשקפות מגוונות כדי לאתגר את התפיסות הקיימות.
 
=== '''קדושה, דת וחילון''' ===
במוקד התמה עומדת חקירה מחודשת של מושג הקדושה. מטרתה לפתוח פתח להתבוננות חדשה על מקומן של קדושות מסוגים שונים – '''קדושות מרובות''' (Multiple Sacrednesses) – בתרבות העכשווית, ועל המשמעויות התרבותיות הרחבות הנובעות מהתבוננות זו.
 
'''מדע, טכנולוגיה וציוויליזציה'''
 
טביעת ידה של האנושות על הסביבה הטבעית ניכרת כל כך עד שהפכה לתו ההיכר של זמננו. התיעוש, העיור, השימוש בכוח גרעיני, המצאת טכנולוגיות רבייה חדשות, המהפכה הפרמקולוגית, מיפוי הגנום – אלו רק כמה דוגמאות בולטות לכוחות משני-מציאות שיש למדע ולטכנולוגיה היום. למעשה, חותם הטכנולוגיה האנושית על הטבע משמעותי כל כך עד כי גיאולוגים הציעו לאחרונה שאנחנו חיים בעידן גיאולוגי חדש, עידן האדם, האנתרופוקן. אשכול "מדע, טכנולוגיה וציוויליזציה" עוסק בסוגיות הנובעות ממצב דברים זה.
 
=== האקדמיה ע"ש פולונסקי למחקר מתקדם במדעי הרוח והחברה ===
האקדמיה ע"ש פולונסקי, שהוקמה עלבתרומתו ידישל ד"ר לאונרד פולונסקי ב-2014, היא מרכז בינלאומיבין-לאומי למדעי הרוח והחברה, התומכת בחוקרים צעירים מישראל ומחו"ל. תוכנית פולונסקי מעניקה לחוקרים בראשית דרכם האקדמית, מישראל ומחו"ל, משאבים, שירות ותמיכה כספית מלאה למשך חמש שנים, על מנת שיוכלו לקדם את מחקריהם ולבנות את עתידם האקדמי בצורה הטובה ביותר.
 
=== מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים-ערבים ===
מרכז מנאראת, המנוהל על ידי ד"ר יונתן מנדל, נוסד ב-2015. עלהוא מנתמבקש להבליטלהאיר נושאיםסוגיות שוניםהנוגעות ומגוונים, לרבות מעמדםלמעמדם וזכויותיהםולזכויותיהם של אזרחיםהאזרחים פלסטיניםהפלסטינים בישראל, ההשלכותלהשלכות של הסכסוך היהודי-ערבי המתמשך על החברות היהודיות והערביות, ומקומהולמקומה של ישראל במזרח התיכון.
 
המרכז מעורב במחקר ובשיח, הרלוונטיים לאתגרים העומדים בפני החברה הישראלית והפלסטינית, במטרה לחשוף את השיטות והגישות בעלות סיכויי ההצלחה הגדולים ביותר ליצירת הבנה, דו-קיום, כבוד הדדי, פיוס, צדק ושלום. מרכז מנאראת שואף לקדם שותפויות בין ארגונים יהודיםיהודיים וערביםוערביים.
 
== פעילות עד 2017 ==
 
=== לימודים מתקדמים ===
 
התחום מתמקד בנושאים הקשורים לדת, חילוניות ודמוקרטיה; שוויון, פלורליזם וגזענות; מעמדה של מערכת ההשכלה הגבוהה, בעיקר במדעי הרוח והחברה; היסטוריה, זיכרון והשלמה מנקודות מבט השוואתיות ובינתחומיות.
 
=== האקדמיה ע"ש פולונסקי למחקר מתקדם במדעי הרוח והחברה ===
האקדמיה ע"ש פולונסקי, שהוקמה על ידי ד"ר לאונרד פולונסקי ב-2014, היא מרכז בינלאומי למדעי הרוח והחברה, התומכת בחוקרים צעירים מישראל ומחו"ל. תוכנית פולונסקי מעניקה לחוקרים משאבים, שירות ותמיכה כספית מלאה למשך חמש שנים, על מנת שיוכלו לקדם את מחקריהם ולבנות את עתידם האקדמי בצורה הטובה ביותר.
 
=== שכנים בים התיכון ===
 
תחומי פעילות ספציפיים כוללים: מחקר, הוצאה לאור של כתב עת בשם "לוואנט", דיאלוג אזורי ומעורבות בקרן [[אנה לינד]].
 
=== מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים-ערבים ===
מרכז מנאראת, המנוהל על ידי ד"ר יונתן מנדל, נוסד ב-2015 על מנת להבליט נושאים שונים ומגוונים, לרבות מעמדם וזכויותיהם של אזרחים פלסטינים בישראל, ההשלכות של הסכסוך היהודי-ערבי המתמשך על החברות היהודיות והערביות, ומקומה של ישראל במזרח התיכון.
 
המרכז מעורב במחקר ובשיח, הרלוונטיים לאתגרים העומדים בפני החברה הישראלית והפלסטינית, במטרה לחשוף את השיטות והגישות בעלות סיכויי ההצלחה הגדולים ביותר ליצירת הבנה, דו-קיום, כבוד הדדי, פיוס, צדק ושלום. מרכז מנאראת שואף לקדם שותפויות בין ארגונים יהודים וערבים.
 
=== תרבות ומחשבה יהודית ===
21

עריכות