כבוד המת – הבדלי גרסאות

נוספו 4 בתים ,  לפני 4 שנים
מ
הוספת קישור ללועג לרש
אין תקציר עריכה
מ (הוספת קישור ללועג לרש)
בקרב פרשני התלמוד הובאו מספר מקורות להלכות אלו. ה[[תוספות]] הביאו בשם ה[[תלמוד ירושלמי|ירושלמי]] את הטעם לפטור ממצוות [[קריאת שמע]], שאודותיה כתוב "למען תזכור את יום ... כל ימי חייך", ימים שאתה עוסק בחיים ולא ימים שאתה עוסק במתים{{הערה|תוספות ב{{בבלי|ברכות|יז|ב}}.}}. ה[[רא"ה]] מביא טעם הלכתי אחר הכתוב בתלמוד הירושלמי, שכבודו של מת הוא שפנה מכל ענייניו ועוסק רק בכבודו, ולכן כל עוד לא נקבר המת, פטור הוא מכל המצוות אפילו אם אינו עוסק בצרכיו אלא יושב ודומם, כך פוסק הרא"ה למעשה ומביא ראיות מהתלמוד בבלי שפסק כך, כראיה שזהו הטעם העיקרי{{הערה|1=[http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=46470&hilite=14f3c42e-3f07-42cb-8746-965f1966fd84&st=%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93+%D7%94%D7%9E%D7%AA&pgnum=46 חידושי הרא"ה].}}. הלכות אלו תקפות כל זמן ש"מתו מוטל לפניו" או כל זמן שמוטל עליו לקברו, שנחשב כמוטל לפניו מפני שמחויב לעסוק בצרכיו{{הערה|{{בבלי|ברכות|יח|א}}.}}, אם אכן יכול לקברו וקיימת אפשרות כזו ולא נתפשה גופתו{{הערה|רא"ה שם.}}. לעומת זאת, אלו שעומדים לעסוק בצרכי המת אך אינן קרובים למת, אינם פטורים אלו ממצוות תפילה שהיא מדברי חכמים.
 
כמו כן, לכבוד המת קבעו חז"ל כי מי שמתו מוטל לפניו אוכל בחדר אחר כי בזיון המת הוא שהחי עושה דברים שהמת אינו יכול לעשותם, והרי זה נחשב כ"[[לועג לרש]]", כאדם עשיר המתעסק בצרכיו לעיני העני שאין בידו לעשות. כמובן, שלא גזרו חז"ל שירעב האדם לכבוד המת, אך עליו למעט בזלזול המת ככל שאפשר. לכן אם אין לו חדר אחר אוכל בבית חברו, ואם אין לו בית חברו עושה [[מחיצה (הלכה)|הלכה]] ואוכל, ואם אין לו דבר לעשות ממנו מחיצה הגבוהה עשרה טפחים, מחזיר את פניו לכיוון אחר ואוכל. גם אכילה זו, צריכה ליעשות באופן מוגבל וצנוע, לא בהסיבה בדרך נוחות וחירות, לא יאכל בשר או ישתה יין, ואף לא יברך [[ברכת המזון]] ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן ואף אסור לו להצטרף עם שני אנשים אחרים ל[[זימון]].
===הולכת המת ממקום למקום===
כחלק מכבוד המת נפסק בתלמוד, כי המוליך עצמות של מת ממקום למקום לא יתנם בכלי עור על גבי חמור וירכב עליהם, שדבר זה הוא מנהג בזיון למת, אך אם זה נעשה לצורכי המת עצמו מפן ימצאוהו שודדים ויבזו את גופו, מותר לעשות זאת. בהלכה זו השווה המת לדבר הקדוש ביותר ביהדות - [[ספר תורה]], שגם אודותיו נאמרו כללים אלו.